Innovasjon for morgendagens omsorg

velferdsteknologiprosjekt_haugalandet

Velferdsteknologiprosjekt Haugalandet

Velferdsteknologiprosjektet handler om å legge til rette for større trygghet i eget hjem og vise til nye løsninger for morgendagens omsorg, sier prosjektleder Sturle J. Monstad. Han mener at det ikke er teknologien i seg selv som er viktig, men mulighetene den gir for at enkeltindivid kan mestre hverdagen bedre.

Les mer om FOUSAM-prosjektet her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.