Informasjon fra fagnettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling

fagdag_nettverk_kreftomsorg_lindrande_behandling

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016

Fagnettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling er et samarbeid mellom kommunene i Helse Fonna-området, Helse Fonna helseforetak, Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskolen Stord/Haugesund, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverket skal bidra til kompetanseheving, samarbeid og bedre samhandling på alle nivå i helsetjenesten innen kreftomsorg og lindrende behandling, stimulere til fagutvikling og sikre samarbeid med prosjektgrupper og forskningsgrupper på området.

Hovedmål er at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, og deres pårørende, skal oppleve trygghet og motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Les mer om gjennomført aktivitet i 2015 og satsningsområder for 2016 i årsrapport og handlingsplan.

→ årsrapport 2015
→ handlingsplan 2016

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.