Hvilke friskliv-/lærings- og mestringstilbud finnes i mitt nærområde?

I år har hovedsatsingen til faglig nettverk for læring og mestring vært å se nærmere på kommunikasjon og informasjonslinjer i friskliv-/lærings- og mestringstilbud i Helse Fonna-området. Nettverket har vært opptatt av at det finnes mange gode tilbud både i kommune og på sykehus, men at det ofte er vanskelig å finne fram til disse. Derfor utnevnte nettverket en arbeidsgruppe med representanter fra kommune, foretak, brukerfeltet og FOUSAM som har jobbet på flere felt.

Gruppen har utarbeidet en friskliv-/lærings- og mestringsbrosjyre med kontaktinformasjon til foretak og kommuner. Tanken er at brosjyren skal ligge lett tilgjengelig blant annet på legekontor og kommunale helsesentre, og at den skal deles ut i foretakets lærings- og mestringskurs.

2017_lm_brosjyre

Gruppen har også sett på muligheten for å finne informasjon om friskliv-/lærings- og mestringstilbud på de kommunale nettsidene. Det var stor forskjell på kommunenes nettsider, men jamt over lite informasjon å finne. Arbeidsgruppa ønsker å videreføre dette arbeidet i samarbeid med kommunene i 2018.

Arbeidet i gruppa har også resultert i en sjekkliste til hjelp for å arrangere kurs og et verktøy for å lage PowerPoint-presentasjoner om friskliv/læring og mestring.

Hjelpemidlene ligger tilgjengelig på FOUSAM sin nettside under http://www.fousam.no/samhandling/fagnettverk/lms-nettverk.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.