Handlingsplan for oppfølging av samarbeidsavtalar

Samhandlingsutvalet i Helse Fonna har som oppgåve å følgje opp dei lovpålagde avtalane som helseføretaket og kommunane har inngått, her under initiere ein årleg gjennomgang av avtalane. For inneverande år har SU valt å fokusere på utvalde avtalar som er særleg krevjande for partane i staden for ein breiare generell gjennomgang.

I siste utgåve av nyheitsbrevet «Samhandlingsnytt» informerte Samhandlingsutvalet om arbeide med ein handlingsplan for prioriterte område for å sikre eit systematisk forbetringsarbeid i samhandlinga.

Forslag til handlingsplan for perioden 2015-2017 blei diskutert og vedteke på møte i Samhandlingsutvalet 16. juni 2015.

→ Handlingsplan for oppfølging av samarbeidsavtalar 2015-2017

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.