Handlingsplan for lærings- og mestringsnettverk i Helse Fonna

Høsten 2013 ble fagnettverk for læring og mestring etablert i Helse Fonna-regionen. Nettverket skal bidra til at pasient og pårørende får faglig gode lærings- og mestringstilbud på rett nivå, til rett tid og ut fra geografiske forutsetninger.

Les mer om gjennomført aktivitet i 2015 og satsningsområder for 2016 i handlingsplanen.

→ handlingsplan 2016

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.