FOUSAM-prosjekt har fått HELSEVEL-midler fra Forskningsrådet

prosjekt_recovery_college

Involvering, deltaking og læring som supplement til tradisjonelle behandlingstilbud

FOUSAM har fått 300.000 kr fra Norges Forskningsråd til et forprosjekt der en skal jobbe med idéen å etablere et «recovery college» i Helse-Fonna-regionen.

«Recovery college er en alternativ tilnærming til psykisk helsehjelp og har fokus på læring og utdanning heller enn terapi», forklarer prosjektlederen Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund og rådgiver i FOUSAM. «I forprosjektet skal vi etablere samarbeidskonstellasjoner og konkretisere prosjektidéen med tanke på en søknad til HELSEVEL-programmet til høsten.»

Prosjektet er forankret i FOUSAM og skal styrke det allerede etablerte kompetansemiljøet på helse- og omsorgsfeltet i regionen. Prosjektperioden varer fra 1. april til 30. september 2016.

Prosjektgruppen består av prosjektlederen Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund og rådgiver i FOUSAM, Sigrid Bøthun, Læring- og mestringsteamet Helse Fonna/FOUSAM samt brukerrepresentantene Wenche Evensen, Janniche Kristengård, Connie Straume og Bengt Sundfør som alle har erfaring som medforskere i ulike prosjekt. «Det er vesentlig i prosjektet at hele planleggingen skjer i samarbeid mellom personer med fagkunnskap og personer med relevant erfaringskunnskap», påpeker Eriksen. Kommunale samarbeidspartnere og aktuelle forskere vil bli involvert i prosjektutviklingen etter hvert.

«Gode, effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL» er Forskningsrådets hittil største og viktigste satsing på innovasjon i offentlige tjenester. Og FOUSAM-prosjektet har stor relevans for HELSEVEL-programmet. Et «recovery college» skal bidra til at personer som ikke er i lønnet arbeid får opplæring og mulighet for å jobbe som «likemenn» i pleie og omsorgssektoren. Brukerperspektivet skal være utgangspunkt for alt som skjer, og slike ansettelser kan være med på å bidra til videre utvikling av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Gjennom at brukere/pasienter får kompetanse på medvirkning kan de bidra til omstilling av tjenestene med en sterkere involvering og deltaking.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.