FOUSAM-prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» jobber med utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna

Ledelsen ved BUPene i Helse Fonna tok i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna» for å imøtekomme kommunenes behov for en tydeliggjøring av hva som er kommunale oppgaver og ansvar i psykisk helsearbeid barn og unge, og hva som er spesialisthelsetjenesten sin rolle. Samtidig arbeider prosjektgruppen med overordnende målsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av standardiserte pasientforløp. Prosjektet utføres i samarbeid med FOUSAM og har samhandlingsmidler fra Helse Vest.

Les mer om prosjektet her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.