FOUSAM er kåret til «Årets Samhandlere 2015»

«Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Den deles årlig ut til noen som sammen gjør seg spesielt bemerket i samhandling om å bedre/gjenvinne funksjon for mennesker. I år gikk prisen til FoU-enhet for samhandling (FOUSAM).

I begrunnelsen skriver den nasjonalt sammensatte juryen at «FOUSAM har tatt Samhandlingsreformen på alvor og har jobbet for rett behandling – på rett sted – til rett tid. Prisvinneren har bidratt til gjennomføringen av over tjue utviklings- og forskningsprosjekter som allerede har gitt bedre helsetjenester til mange pasienter i Helse Fonna-regionen.»

årets_samhandlere_2015_2  FOUSAM-leder Marianne H. Wennersberg mottok prisen av Helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakte prisen til FOUSAM-lederen, Marianne Hauge Wennersberg, leder i Samhandlingsutvalget og samhandlingssjef i Helse Fonna, Kari Ugland, dekan Gunn Haraldseid ved avdeling for helsefag i Høgskolen Stord/Haugesund og assisterende rådmann i Fitjar kommune, Andreas Moe Larsen, under den årlige nasjonale Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 4. august 2015.

«Vi er veldig glad for å få den nasjonale samhandlingsprisen i år» sa FOUSAM-leder, Marianne Hauge Wennersberg under Samhandlingsmiddagen på Scandic Maritim. «FOUSAM jobber for at pasienter og brukere skal få det beste ut av et godt samarbeid mellom sjukehus, kommuner og høgskole. «Sammen om bedre helse» er vår visjon og det å motta denne prisen er et tegn på at vi har fått et godt samhandlingsklima i vår region. Takk til alle samarbeidsparter. Takk til Samhandlingsutvalget for ansvaret og tilliten vi har fått til å utvikle FOUSAM. En stor takk også til alle medarbeidere i FOUSAM som bidrar med et fantastisk engasjement og faglige dyktighet for å utvikle et bedre helsetilbud sammen med kollegaer i kommunene, sykehuset og høgskolen.»

årets_samhandlere_2015_1

Helseminister Bent Høie delte ut prisen til stolte vinnere under Rehabiliteringskonferansen: Andreas Moe Larsen (Fitjar kommune), Kari Ugland (samhandlingssjef i Helse Fonna), Marianne H. Wennersberg (FOUSAM-leder) og Gunn Haraldseid (dekan Høgskolen Stord/Haugesund) mottok prisen i Festiviteten i Haugesund.
(Bilder: Eirik Dankel)

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.