FOUSAM årsmelding 2017

FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet og opplever å bidra i stor grad til samhandlingen i vår region. Vi ivaretar oppgaven som Samhandlingsutvalgets utøvende organ og samhandlingsarena for kommunene, helseforetak og høgskolen.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og FoU-rådgivernes erfaringer underbygger stadig at vi sammen får til mye. Vi har både oversikt, kontakter hos partene, bidrar som fasilitator og tilbyr oppfølging og støtte i utvikling av helsetjenestene. I 2017 har aktiviteten vår særlig vært rettet mot støtte i ledelse av faglige nettverk og arbeidsgrupper.

Strategien fremover er å fokusere på å styrke forskning og innovasjon i fellesskap. Arbeidsgruppen for videreutvikling av FOUSAM, med representanter fra alle tre parter, vil fortsette arbeidet i 2018 for å se på hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for konkret samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.

FOUSAM ser frem mot et nytt år med høy aktivitet og god samhandling.

Les hele årsmeldingen 2017 her.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.