FOUSAM årsmelding 2016

FOUSAM er arenaen der kommunene, foretaket og høgskolen kan samarbeide om utdanning, forskning, kompetanseheving og innovasjon i fellesskap. Med sin struktur med likeverdig trepartssamarbeid og eierskap er enheten et godt utgangspunkt for å arbeide med utfordringene Samhandlingsreformen gir. FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet. I fjor har enheten gitt prosjektstøtte til 16 samhandlingsprosjekter og har fulgt opp åtte faglige nettverk og to arbeidsgrupper.

Les mer om FOUSAM sine oppgaver og aktiviteter i årsmeldingen 2016.

fousam_årsmelding_2015 FOUSAM årsmelding 2016

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.