FOUSAM årsmelding 2015

FOUSAM er arenaen der kommunene, foretaket og høgskolen kan utvikle utdanning, forskning, innovasjon og utvikling i fellesskap. Med sin struktur med likeverdig trepartssamarbeid og eierskap, er FOUSAM et godt utgangspunkt for å arbeide med utfordringene Samhandlingsreformen gir. I fjor ble enheten kåret til «Årets Samhandlere». FOUSAM har gitt prosjektstøtte til 16 samhandlingsprosjekter og har fulgt opp sju faglige nettverk og fire arbeidsgrupper.

Les mer om FOUSAM sine oppgaver og aktiviteter i årsmeldingen 2015 .

fousam_årsmelding_2015  FOUSAM årsmelding 2015

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.