Fokus på barn og unge

7. mars 2016 møttes Fagnettverket barn og unge, der hovudfokus denne gangen var evaluering av samarbeidsavtalar mellom kommune og føretak. Det er viktig at barn og unge, både som brukarar/pasient og som pårørande, vert synleg i dette samarbeidet. Det vil nettverket gjere sitt til!

Nettverk har brei kompetanse og erfaring i møtet med barn og unge som har helseutfordringar. Som referansegruppe for samhandlingsprosjektet Barn og unges helsetjeneste, gav nettverket innspel til arbeidet deira, presentert av prosjektleiar Ester M. Stornes Espeseth og prosjektmedarbeider Ingrid Øritsland Våge.

Meir informasjon om nettverket og kontaktinformasjon finn du på www.fousam.no/samhandling/fagnettverk. Her finn du òg årsrapport og handlingsplan for nettverket.

fagnettverk_barn_unge_2016
7. mars 2016 møttes Fagnettverket barn og unge.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.