Evalueringsrapport til hjerterehabiliteringsprosjektet publisert

hjerterehabiliteringsprosjekt_evalueringsrapport

Rapporten fra samarbeidsprosjektet om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp for hjertepasienter i Helse Fonna er nå klar.

Prosjektets mål var å etablere likeverdige tjenester og et sømløst pasientforløp, og at deltakerne skulle oppleve bedret helse og mestring. I resultatene fra fokusgruppeintervju og spørreskjema, kommer det fram at deltakelse i tilbudet har gitt helsemessig utbytte og øket egenmestring for deltakerne. Prosjektet har løftet fokuset på oppfølging av hjertepasienter.

Samtidig kommer det fram i undersøkelsen at det er stor ulikhet avhengig av hvor en bor i Helse Fonna på om lærings- og mestringstilbud er en del av pasientforløpet. Videreutvikling av tilbudet og samarbeid mellom foretak og kommune må fortsette om en skal oppnå et likeverdig tilbud for alle aktuelle deltakere i regionen.

Les hele rapporten her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.