Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger innført

PLO-meldinger innført i psykiatrisk klinikk i foretaket og psykiatritjenesten i kommunene

9. juni 2015 var oppstartdag for Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) i psykiatrisk klinikk i foretaket og psykiatritjenesten i kommunene. I samarbeid med kommunene i området er Helse Fonna det første foretak i Helse Vest som har tatt i bruk PLO-meldinger i psykiatriske enheter.

PLO-meldinger er utviklet for elektronisk bruk, og sendes mellom journalsystemet på sykehuset og journalsystemet i kommunene. De elektroniske meldingene brukes i samhandlingen mellom sykehuset og kommunene i forbindelse med inn- og utskrivning av pasienter.

Laptop and a lot of email.PLO-meldingene gir følgende nytteeffekter:

 • Tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon når man trenger det
 • Bedre samhandling mellom sykehus og kommune
  – fortløpende informasjonsutveksling etter gjeldende felles rutiner og frister
  – bedre funksjonalitet knyttet til samhandling med kommunen
  – forenklet samarbeid mellom sykehus og kommune
 • Endrede og bedre arbeidsrutiner
 • Pasientsikkerhet og personvern i samsvar med lover og forskrifter
  – økt pasientsikkerhet gjennom riktig bruk av meldingene

Kommuner i Helse Fonnas nedslagsfelt og alle somatiske enheter i foretaket har samhandlet ved bruk av PLO-meldingene siden oktober 2013, og løsningen ble satt over fra prosjekt til drift høsten 2014. Da var alle kommuner i Helse Fonnas nedslagsfelt tilrettelagt for elektronisk samhandling med foretaket. Våren 2015 startet arbeidet med å tilrettelegge elektronisk samhandling mellom alle de fire helseforetakene i Helse Vest og alle kommunene på Vestlandet.

Elin Ulsund Hansen, prosjektleder «Innføring av pleie- og omsorgsmeldinger», Helse Fonna

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.