Brukerbanken åpner snart

I brukerbanken som FOUSAM og Helse Fonna i samarbeid har utviklet er det brukerne som er innskuddet. Brukerbanken skal bli et viktig redskap i rekrutteringsarbeidet med å skaffe brukere til ulike typer oppdrag som brukerrepresentanter i helsetjenesten. Enten vi snakker om råd, utvalg, nettverk, prosjekt, forskning eller andre fora der brukerne skal være representert.

Hvorfor en brukerbank?
Pasientens stilling i helsetjenesten skal styrkes og regjeringen ønsker å bygge pasientens helsetjeneste hvor pasient og helsepersonell er likeverdige samarbeidsparter. Det innebærer blant annet at pasienter/brukere skal være delaktig i utforming av helsetjenesten. (Nasjonal helse og sykehusplan. 2016-2019)

Helse Fonna og FOUSAM vil legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderes i arbeidet med å bygge opp og videreutvikle prosjekt og tjenestetilbud og har et stort behov for å få oversikt over kompetente og engasjerte brukere som ønsker å representere sin organisasjon i prosjekt og utviklingsarbeid.

Det er Liv Alsaker Sande, erfaringskonsulent i FOUSAM, Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator i Helse Fonna og Sigrid Bøthun i læring- og mestringsnettverket i FOUSAM som har utviklet innholdet i brukerbanken. Invitasjon til å registrere seg i brukerbanken blir sendt ut etter sommerferien.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.