Betre behandling for barn og unge

prosjekt_barn_unges_helsetjeneste

«Barn og unges helsetjeneste» er eit av prosjekta som får prosjektstøtte frå FOUSAM, erfaringskonsulenten i FOUSAM er aktivt med i arbeidet og «Fagnettverket barn og unge» er referansegruppe. Prosjektet er godt i gong, involverer mange og her får du ein smakebit frå arbeidet.

→ www.helse-fonna.no/no/nyheter/sider/betre-behandling-for-barn-og-unge.aspx

Meir informasjon om prosjektet finn du på www.fousam.no/prosjekter/psykisk-helse-og-rus.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.