Barnehagen – et naturlig sted for fokus på læring og mestring

prosjekt_foreldregruppe_tysværVår 2017 vil foreldre i Tysvær kommune som har barn med kronisk sykdom, få tilbud om å delta i foreldregruppe i barnehagen. Tilbudet er et pilot-prosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og FOUSAM.

Hensikten er at foreldre som har barn med kronisk sykdom kan få treffe andre i lignende situasjon, dele erfaringer og gode råd og sette fokus på aktuelle tema. Målet er å bidra til å styrke foreldrene i omsorgsrolla slik at de opplever økt mestring i hverdagen og familielivet.

Samarbeid mellom helsetjenesten og barnehagetjenesten om lærings- og mestringstilbud, er nytt og vil bli evaluert både med tanke på foreldrene sitt utbytte og hvordan samarbeidet har fungert.

Mer informasjon om prosjektet og brosjyren finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.