Årsrapport og handlingsplan for fagnettverk barn og unge

Fagnettverk med fokus på barn og unge skal bidra til koordinering av kompetansetilbud, utviklingsarbeid og tiltak/prosjekt for å sikra likeverdige tjenester til barn og unge i Helse Fonna sitt opptaksområde. Nettverket er tverrfaglig sammensett og har representanter fra både kommuner i Helse Fonna-regionen, Høgskolen på Vestlandet og ulike områder i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om gjennomført aktivitet i 2016 og satsningsområder for 2017 i årsrapport og handlingsplan.

→ årsrapport 2016
→ handlingsplan 2017

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.