Seminar om flyktningers helse

20160523_HSH_seminar_om_flyktningers_helse

Høgskolen Stord/Haugesund og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest inviterer ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten til seminardag sammen med bachelorstudenter i sykepleie. Seminaret har fokus på flyktningers fysiske- og psykiske helse, med spesiell vektlegging på hvordan kommunehelsetjenesten bør møte varierte utfordringer.

Velkommen til Høgskolen Stord/Haugesund, studiestad Haugesund, 23. mai 2016, kl. 11.00–15.00.

→ program

Påmelding innen 20. mai 2016 på www.hsh.no/arr/index.php?id=0000002680.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.