Samling for leiarar og nestleiarar i faglege nettverk

FOUSAM inviterer til samling for leiarar og nestleiarar i alle faglege nettverk som har mandat frå Samhandlingsutvalet. Målet med dagen er å bidra til at du vert styrka i rolla di, får dele erfaringar og får fagleg påfyll.

For best mogeleg utbytte av dagen, er det viktig at vi får høyre kva du opplever som positivt i nettverksarbeidet og kva utfordringar du møter. Du kan sende inn på førehand eller ta med til samlinga.

Me ser fram til å møte deg og bli betre kjent med alle fagnettverksleiarane!
Håpar du har muligheit til å setje av desse timane.

MÅLGRUPPE
Leiarar, nestleiarar og brukarrepresentantar i faglege nettverk i FOUSAM.
Andre inviterte: tilsette i FOUSAM og Samhandlingsutvalet.

KONTAKT OG PÅMELDING
Frist for påmelding er 7. mai.
Send e-post til marianne.wennersberg@hvl.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.