Palliativ fagdag

20160602_03_palliativ_fagdag_karmøy

Karmøy kommune inviterer til palliativ fagdag 2. juni 2016, kl. 12.00-15.00. Tematikken er symptomer og symptombehandling samt etiske overveielser ved livets slutt. Foredragsholder er overlege Sebastian von Hofaker ved Sunniva senter for lindrende behandling ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Han er og ansatt ved Kompetansesenteret i lindrende behandling i Helse Vest.

Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere og leger.

→ program

Påmelding innen 22. mai 2016.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.