Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 1/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00, Odda sjukehus. Kurset er gratis og går over fire kvelder med forskjellig tema hver gang. Informasjon og påmelding her.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.