Foreldregruppe på Bømlo

Tilbod til deg som har barn med helseutfordring eller kronisk sjukdom

Opplever du at barnet sine helseutfordringar gir nokre ekstra utfordringar i ein travel kvardag med små barn? Då er du velkomen til å delta i foreldregruppe i Bømlo kommune. Meir informasjon finn du her.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.