Foreldregruppe i Bømlo kommune

Har du barn i barnehagealder som har varige helseutfordringar som til dømes epilepsi, astma, diabetes, cøliaki, eksem, allergi eller spiseutfordringar? Opplever du at det gir nokre ekstra utfordringar i ein travel kvardag med små barn?

Då er du velkomen til å delta i foreldregruppe i Bømlo kommune!

Meir informasjon finn du på www.fousam.no/arrangementer/foreldregruppe-i-bomlo-kommune.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.