Fagdag i lindrende behandling

20160602_03_palliativ_fagdag_karmøy

Prosjektet lindrende behandling i Karmøy kommune inviterer til fagdag der temaet er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for personer med utviklingshemming og demens.

Tid og sted
Onsdag 18. april 2018; to like bolker: kl. 08.30–11.30 og 12.30–15.30
Solstein, Bleikemyrvegen 45, 4276 Veavågen
Det blir servert en enkel lunsj mellom kl. 11.30 og 12.30. Registrering en halv time før.

Målgruppe
Ansatte som jobber i boliger for personer med utviklingshemming og demens, men også annet helsepersonell er velkomne. Det blir lagt opp undervisning i forhold til disse pasientgruppene, men med særlig vekt på palliasjon til personer med utviklingshemming.

Kontakt og påmelding
Påmeldingsfrist: 8. april 2018. Send e-post til kreftkoordinator Hilde Håland; hilde.haland@karmoy.kommune.no, merk e-posten med «Fagdag i lindende behandling». Skriv også om du vil gå på første eller siste del.
Pris: kr. 500,- inkludert lunsj for eksterne deltakere. Ingen kursavgift for studenter og ansatte i Karmøy kommune.

→ program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.