Fagdag i lindrende behandling

20160602_03_palliativ_fagdag_karmøy

Prosjektet lindrende behandling i Karmøy kommune inviterer til fagdag der temaet er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for rusmisbrukere.

Tid og sted
Torsdag 3. mai 2018, to like bolker: kl.09.00–12.00 og 13.00–16.00
Klippen, Rådhusvegen 1, 4276 Veavågen
Det blir servert en enkel lunsj mellom kl. 12.00 og 13.00. Registrering en halv time før.

Målgruppe
Ansatte som jobber med personer med rusproblematikk, men også annet helsepersonell er velkomne.

Kontakt og påmelding
Påmeldingsfrist: 22. april 2018. Send e-post til kreftkoordinator Hilde Håland; hilde.haland@karmoy.kommune.no, merk e-posten med «Fagdag i lindende behandling». Skriv også om du vil gå på første eller siste del.
Pris: kr. 500,- inkludert lunsj for eksterne deltakere. Ingen kursavgift for studenter og ansatte i Karmøy kommune.

→ program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.