Fagdag i ernæring

Hvordan kan vi lykkes med ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten? Hvorfor er mat og ernæring en større utfordring hos eldre, og hva kan vi gjøre av tiltak for å bedre ernæringsstatus blant eldre beboere i institusjon og hjemmeboende eldre? Velkommen til fagdag i ernæring torsdag 20. april 2017 på Høgskolen på Vestlandet. Program til dagen finner du her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.