Workshops og kurs

Samlinger og kurs

FOUSAM arrangerer et stort antall samlinger og kurs, alene eller i samarbeid med flere parter. Enheten bidrar med blant annet planlegging, budsjetthåndtering, praktisk gjennomføring, ledelse av selve samlingen/kurset, evaluering og sluttrapport.
.


Workshop om rehabilitering

I november 2012 arrangerte FOUSAM en workshop om rehabilitering på campus Stord, Høgskolen Stord/Haugesund. Målgruppa var prosjektledere og prosjektmedarbeidere i pågående og avsluttet rehabiliteringsprosjekt i regi av Helsetorgmodellen, og ledere, fagansvarlige og andre med ansvar for rehabilitering i kommune og helseforetak. Formålet var å samordne, utveksle synspunkt og diskutere erfaringer og utfordringer gjort gjennom prosjekter.
.


Workshop «Saman om å utvikle gode tilbud»

I januar 2013 ledet leder for FoU-enhet for samhandling Marianne Wennersberg og samhandlingskoordinator i Helse Fonna og medlem i FOUSAM Sølvi Heimestøl, workshopen «Saman om å utvikle gode tilbud» på Tysværtunet. Målet for workshopen var å komme fram til gode modeller for videre samarbeid med utgangspunkt i de nye samarbeidsavtalene mellom Helse Fonna og kommunene.

workshop_rehabilitering_2012

Etter felles kroppsstrekk var det duket for workshop. Her blir deltakerne delt i to grupper for å diskutere forebygging for eldre, lærings- og mestringstilbud og folkehelsearbeid.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.