Samhandlingsnytt

Utgave 1/2018

Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra […]

Les mer

Utgave 3/2017

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra […]

Les mer

Utgave 2/2017

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra […]

Les mer

Utgave 1/2017

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM. Målet med nyhetsbrevet er å formidle nyheter fra […]

Les mer

Utgave 4/2016

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fire ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er […]

Les mer

Utgave 3/2016

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fire ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er […]

Les mer

Utgave 2/2016

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å […]

Les mer

Utgave 1/2016

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å […]

Les mer

Utgave 5/2015

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å […]

Les mer

Utgave 4/2015

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er å […]

Les mer

Utgave 3/2015

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fire ganger i året. Målet med nyhetsbrevet er […]

Les mer

Spørreundersøkelse

Hva synes du om «Samhandlingsnytt»? «Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget (SU) som blir publisert av FOUSAM fem ganger i […]

Les mer

Utgave 2/2015

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 1/2015

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 4/2014

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 3/2014

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 2/2014

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 1/2014

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget der målet er å nå ut med informasjon i Helse Fonna-regionen. Nyhetsbrevet blir utgitt […]

Les mer

Utgave 1/2013

«Samhandlingsnytt» er et nyhetsbrev fra Samhandlingsutvalget utgitt av felles forsknings- og utviklingsenhet for samhandling (FOUSAM). Målet er å informere om […]

Les mer

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.