Kalender

Fagdag om ernæring hos eldre

Velkommen til fagdag i ernæring 5. september 2018. Årets fagdag i ernæring vil ha foredrag om ernæringsomsorg og miljøarbeid for […]

Les mer

Samling for leiarar og nestleiarar i faglege nettverk

FOUSAM inviterer til samling for leiarar og nestleiarar i alle faglege nettverk som har mandat frå Samhandlingsutvalet. Målet med dagen […]

Les mer

Grunnkurs i helsepedagogikk

Korleis lykkast med pasient- og pårørandeopplæring? Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å […]

Les mer

Brukermedvirkning i fokus

For fjerde året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. […]

Les mer

Brukermedvirkning i fokus

For fjerde året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. […]

Les mer

Brukermedvirkning i fokus

For fjerde året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. […]

Les mer

Temakveld «Å leve med kronisk belastning»

Velkomen til open temakveld onsdag 21. mars 2018 på Husnes. Informasjonskvelden er gratis. Alle er velkomne. Invitasjonen finn du her.  

Les mer

Mestring når livet utfordrar

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest inviterer til fagsamling fredag 15. juni i Stavanger og Haugesund. Tema er «Mestring når […]

Les mer

Fagdag i lindrende behandling

Prosjektet lindrende behandling i Karmøy kommune inviterer til fagdag der temaet er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for […]

Les mer

Fagdag i lindrende behandling

Prosjektet lindrende behandling i Karmøy kommune inviterer til fagdag der temaet er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for […]

Les mer

Fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg

Velkomen til fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg der temaa er amming og tungebandsproblematikk og det psykologiske svangerskapet. Programmet finn du […]

Les mer

Temakveld for foreldre til barn med utfordringar

Velkomen til opne temakveldar for foreldre til barn med utfordringar. Me ynskjer å skape ein møteplass, der ein kan dele […]

Les mer

Temakveld for foreldre til barn med utfordringar

Velkomen til opne temakveldar for foreldre til barn med utfordringar. Me ynskjer å skape ein møteplass, der ein kan dele […]

Les mer

Temakveld for foreldre til barn med utfordringar

Velkomen til opne temakveldar for foreldre til barn med utfordringar. Me ynskjer å skape ein møteplass, der ein kan dele […]

Les mer

Formidlingskurs

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling torsdag 5. og tirsdag 10. april 2018, undervisningsrom på Bjørgene omsorgssenter, Haugesund. […]

Les mer

Etikk-konferanse

Velkomen til Etikk-konferansen med tema «Livets siste dager – i grenseland mellom lovverk og etikk». Program finn du her.  

Les mer

Strategisk Toppleiarforum 2018

Velkomen til Strategisk Toppleiarforum torsdag 25. januar 2018, kl. 10.00–15.00, på Stord hotell. Årets tema er kommunane si rolle i […]

Les mer

Formidlingskurs

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling tirsdag 16. og torsdag 18. januar 2018, undervisningsrom på Bjørgene omsorgssenter, Haugesund. Kurset […]

Les mer

Foreldregruppe på Bømlo

Tilbod til deg som har barn med helseutfordring eller kronisk sjukdom Opplever du at barnet sine helseutfordringar gir nokre ekstra […]

Les mer

Utanfor – open informasjonskveld om psykisk helse

Velkomen til open informasjonskveld om psykisk helse tysdag 28. november 2017, kl. 17.00–18.30, biblioteket på Husnes. Meir informasjon finn du […]

Les mer

Folkehelseseminar «Sosial ulikheit – også i Noreg?»

Velkomne til Folkehelseseminar torsdag 23. november på Haugesund sjukehus. Program finn du her.

Les mer

Open informasjonskveld om digital mobbing

Velkomen til open informasjonskveld om digital mobbing torsdag 26. oktober 2017 på Stord folkebibliotek. Meir informasjon finn du her.  

Les mer

Open temakveld for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar

Velkomen til open temakveld for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar. Sjå invitasjon her.  

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2017, del 2/2

Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for dei som er engasjert i dei yngste […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2017, del 1/2

Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for dei som er engasjert i dei yngste […]

Les mer

Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom, del 1/2

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse? Velkomen til kurs i helsepedagogikk med […]

Les mer

Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom, del 2/2

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse? Velkomen til kurs i helsepedagogikk med […]

Les mer

Open informasjonskveld om psykisk helse

Velkomen til open informasjonskveld om psykisk helse. Invitasjon finn du på www.fousam.no/arrangementer/open-informasjonskveld-om-psykisk-helse.

Les mer

Foreldregruppe i Bømlo kommune

Har du barn i barnehagealder som har varige helseutfordringar som til dømes epilepsi, astma, diabetes, cøliaki, eksem, allergi eller spiseutfordringar? […]

Les mer

Temadag med fokus på barn/unge og livet

Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig […]

Les mer

Temakveld om stressmeistring

Velkomen til open informasjonskveld om stress og stressmeistring tysdag 02. mai, kl. 17.00–18.30, biblioteket på Husnes. Meir informasjon her.

Les mer

Fagdag i ernæring

Hvordan kan vi lykkes med ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten? Hvorfor er mat og ernæring en større utfordring hos eldre, […]

Les mer

Fagdag om amming

Velkommen til temadag om amming torsdag 23. mars 2017, kl. 9.00–15.00, Haugesund sjukehus. Program til dagen finner du her.  

Les mer

Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

Hvordan rekruttere og skape engasjement? For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene […]

Les mer

Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

Hvordan rekruttere og skape engasjement? For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene […]

Les mer

Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

Hvordan rekruttere og skape engasjement? For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene […]

Les mer

Samling for erfaringsmedarbeidere/-konsulenter

Velkommen til samling for erfaringsmedarbeidere og erfaringskonsulenter onsdag 29. mars, kl. 10.30–14.30, på Bjørgene utviklingssenter i Haugesund. Se invitasjonen her. […]

Les mer

Open informasjonskveld om angst

Velkomen til open informasjonskveld om angst. Sjå invitasjonen her.  

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Open temakveld om stress og angst

Velkomen til open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane. Sjå invitasjonen her.

Les mer

Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Velkommen til konferansen «Morgendagens omsorg for morgendagens behov» onsdag 22. mars 2017 på Høgskolen på Vestlandet, kampus Haugesund. Program og […]

Les mer

Fagdag for nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde inviterer til årleg fagdag med tema «Religion og kulturforståing […]

Les mer

Erfaringsutveksling om kommunalt ØH-hjelp døgntilbod

FOUSAM inviterer til dag for påfyll og deling av erfaringar med akutt døgntilbod i kommunane torsdag 26. januar, kl. 10:00-14:30 […]

Les mer

Kurs i formidling, del 2/2

FOUSAM inviterer til kurs i formidling tirsdag 7. februar og torsdag 9. februar 2017. Kurset er praktisk rettet og en […]

Les mer

Kurs i formidling, del 1/2

FOUSAM inviterer til kurs i formidling tirsdag 7. februar og torsdag 9. februar 2017. Kurset er praktisk rettet og en […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

Velkomen til kurs i Helsepedagogikk 1., 8., 16. og 22. februar 2017 (4 heildagar). Det blir to fellessamlingar i Ølen […]

Les mer

Foreldregruppe i Tysvær kommune

Våren 2017 vil foreldre i Tysvær kommune som har barn med kronisk sykdom, få tilbud om å delta i foreldregruppe […]

Les mer

Pårørandekveld «Bipolar affektiv liding»

Bipolar affektiv liding – Kva er det? Korleis kan det behandlast? Velkomen til pårørandekveld tirsdag 6. desember, kl. 17.30–20.00 på Haugaland DPS, […]

Les mer

Informasjonskveld om depresjon

Velkomen til open informasjonskveld om depresjon. Invitasjon sjå www.fousam.no/arrangementer/morketid-informasjonskveld-om-depresjon/

Les mer

Informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon

Velkomen til open informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon. Invitasjon sjå www.fousam.no/arrangementer/open-informasjonskveld-om-svangerskap-og-fodselsdepresjon/

Les mer

Informasjonskveld om depresjon

Det blir open informasjonskveld om depresjon 25. oktober 2016. Her vil en òg markere verdsdagen for psykisk helse, der tema […]

Les mer

Temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Forskningskonferansen 2016

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap? Velkommen til Forskningskonferansen 2016. Informasjon og påmelding her.  

Les mer

Foreldregruppe i barnehagen

Denne høsten vil foreldre i Tysvær kommune som har barn med kronisk sykdom, få tilbud om å delta i foreldregruppe […]

Les mer

Førstehjelp ved stress og angst

Velkomen til open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane. Invitasjon sjå www.fousam.no/arrangementer/forstehjelp-ved-stress-og-angst  

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2016, del 2/2

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2016, del 1/2

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse, del 2/2

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Mer informasjon her.  

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse, del 1/2

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Mer informasjon her.

Les mer

Kurs for pårørende til personer med rusproblem, del 3/3

Velkommen til kurs for pårørende til personer med rusproblem mandag 10. og 24. oktober og 07. november 2016, kl.18.00–20.00, Sanitetslokalet […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med rusproblem, del 2/3

Velkommen til kurs for pårørende til personer med rusproblem mandag 10. og 24. oktober og 07. november 2016, kl.18.00–20.00, Sanitetslokalet […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med rusproblem, del 1/3

Velkommen til kurs for pårørende til personer med rusproblem mandag 10. og 24. oktober og 07. november 2016, kl.18.00–20.00, Sanitetslokalet […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 4/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 14. og 28. september og 12. og 26. oktober 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 3/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 14. og 28. september og 12. og 26. oktober 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 2/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 14. og 28. september og 12. og 26. oktober 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 1/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 14. og 28. september og 12. og 26. oktober 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 4/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 3/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 2/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom, del 1/4

Velkommen til kurs for pårørende til personer med demenssykdom, 22. september, 13. og 27. oktober og 10. november 2016, kl.17.00–20.00, […]

Les mer

FAS-/FASD-seminar

Familieambulatoriet i Helse Fonna inviterer til seminar «Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med […]

Les mer

Seminar om flyktningers helse

Høgskolen Stord/Haugesund og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest inviterer ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten til […]

Les mer

Palliativ fagdag

Karmøy kommune inviterer til palliativ fagdag 3. juni 2016, kl. 09.00-12.00. Tematikken er symptomer og symptombehandling samt etiske overveielser ved livets […]

Les mer

Palliativ fagdag

Karmøy kommune inviterer til palliativ fagdag 2. juni 2016, kl. 12.00-15.00. Tematikken er symptomer og symptombehandling samt etiske overveielser ved livets […]

Les mer

Prosjektworkshop om recovery og brukertilsettinger

Vil du være med å utvikle en forskningssøknad med tema «Utvikle utdanningsopplegg som støtter recovery-prosesser og gir personer med egenerfaring […]

Les mer

Fagdag om ernæring hos eldre

Informasjon og påmelding på www.fousam.no/arrangementer/fagdag-om-ernaering-hos-eldre/

Les mer

Prosjektledersamling 2016

FOUSAM inviterer til samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Informasjon og påmelding finner du her.

Les mer

Samling for brukerorganisasjoner

Se www.fousam.no/arrangementer/samlinger-for-brukerorganisasjoner for informasjon og påmelding.

Les mer

Samling for brukerorganisasjoner

Se www.fousam.no/arrangementer/samlinger-for-brukerorganisasjoner for informasjon og påmelding.

Les mer

Samling for brukerorganisasjoner

Se www.fousam.no/arrangementer/samlinger-for-brukerorganisasjoner for informasjon og påmelding.

Les mer

Fagdag for nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Informasjon og påmelding under www.fousam.no/arrangementer/fagdag-for-nettverk-innan-kreftomsorg-og-lindrande-behandling

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk, del 4/4

Informasjon på www.fousam.no/arrangementer/kurs-i-helsepedagogikk  

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk, del 3/4

Informasjon på www.fousam.no/arrangementer/kurs-i-helsepedagogikk  

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk, del 2/4

Informasjon på www.fousam.no/arrangementer/kurs-i-helsepedagogikk  

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk, del 1/4

Informasjon på www.fousam.no/arrangementer/kurs-i-helsepedagogikk  

Les mer

Toppleiarforum

Velkommen til Scandic Maritim hotell i Haugesund torsdag, 12. november 2015, kl. 9:30-14:30. Informasjon og påmelding her.  

Les mer

Pårørande ein ressurs – for kven?

Læring- og meistringsteamet/FOUSAM inviterer til fagdag om vaksne pårørande sin situasjon og behov. Korleis gi gode tilbod? Informasjon og påmelding […]

Les mer

Forskningskonferansen 2015

21. oktober 2015 arrangerer FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord. Program og påmelding her.

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2015, del 2

Velkommen til Sped- og småbarnsdagane 2015. Informasjon og påmelding finner du her.

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2015, del 1

Velkommen til Sped- og småbarnsdagane 2015. Informasjon og påmelding finner du her.

Les mer

Tverrfaglig emnekurs i kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten, del 2/2

Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og […]

Les mer

Tverrfaglig emnekurs i kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten, del 1/2

Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, del 4

For meir informasjon og påmelding sjå www.fousam.no/arrangementer/kurs-for-parorande-til-personar-med-demenssjukdom  

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, del 3

For meir informasjon og påmelding sjå www.fousam.no/arrangementer/kurs-for-parorande-til-personar-med-demenssjukdom  

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, del 2

For meir informasjon og påmelding sjå www.fousam.no/arrangementer/kurs-for-parorande-til-personar-med-demenssjukdom  

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, del 1

For meir informasjon og påmelding sjå www.fousam.no/arrangementer/kurs-for-parorande-til-personar-med-demenssjukdom  

Les mer

Samhandling til barnets beste

Mer informasjon og påmelding her

Les mer

Erfaringskonferansen 2015

19. mai 2015 arrangerer FOUSAM Erfaringskonferansen med tittelen «Øyeblikkelig hjelp! Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommune og helseforetak». Invitert […]

Les mer

Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering

For mer informasjon og påmelding se http://www.fousam.no/arrangementer/moteplass-med-fokus-pa-kvardagsrehabilitering/

Les mer
Page 1 of 212

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.