Arrangementer

«Utrolig lærerik og interessant prosjektledersamling»

«Å være prosjektleder kan være ensomt. Nyttig å dele med andre og godt å treffe andre i samme situasjon.» «Vil […]

Les mer

Stor interesse for fagdag om ernæring hos eldre

Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og ernæring for eldre, […]

Les mer

Familieambulatoriet inviterer til FAS-/FASD-seminar

Familieambulatoriet i Helse Fonna inviterer til seminar Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med […]

Les mer

Prosjektworkshop om recovery og brukertilsettinger

FOUSAM har fått midler fra Norges Forskningsråd til et forprosjekt der en skal jobbe med idéen å etablere et «recovery […]

Les mer

Fagdag om ernæring hos eldre

Mat for eldre Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og […]

Les mer

Prosjektledersamling 2016

FOUSAM inviterer til samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere Målet med samlingen er å utveksle erfaringer og belyse tema og utfordringer […]

Les mer

Samlinger for brukerorganisasjoner – påmeldingsfristen nærmer seg

Hvordan kan brukerorganisasjonene samarbeide seg imellom? På hvilken måte kan fagfeltet samarbeide med brukerbevegelsen? Slike spørsmål er på dagsorden når […]

Les mer

Spennende seminar om implementering i helse- og omsorgssektoren

Torsdag 7. april 2016 får Høgskolen i Bergen besøk av den internasjonalt anerkjente forskeren Alison Kitson. Kitson holder et gratis […]

Les mer

Nærleik når det røyner på

Tysnes kommune har no etablert øyeblikkelig hjelp døgntilbod for sine innbyggjarar. Tilbodet vil gje pasientar med avklart helsetilstand, men som […]

Les mer

Spennende fagdag om «Kreft og seksualitet»

1. mars 2016 inviterte Faglig nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Fonna i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund og […]

Les mer

Interessante videreutdanninger innen eldreomsorg

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr tre enkeltemner innen eldreomsorg til høsten. Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner Eldre og demensomsorg Eldre […]

Les mer

Samlinger for brukerorganisasjoner

I samarbeid med læring- og mestringsnettverket inviterer FOUSAM representanter fra brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. Tid og sted Rehabiliteringssenteret […]

Les mer

Fagdag for nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna inviterer i samarbeid med Høgskulen Stord/Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem […]

Les mer

Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering – en integrert del av kommunen sitt arbeid

Sammen med Pårørendesenteret, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, KS og Universitetet i Stavanger, inviterer Fylkesmannen i Rogaland til spennende konferanse […]

Les mer

Arrangerte fagdager før oppstart av kommunalt ØH-døgntilbud i Tysvær

For å sikre kunnskapsoverføring og kompetanseheving i forbindelse med innføring av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger har FOUSAM nettopp arrangert en todagers […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

Korleis kan vi fremje helse og meistring? Kva skal til for at kunnskap blir til nytte? Korleis kan vi spele […]

Les mer

Referat fra møte i tuberkulosenettverk

Tuberkulosenettverket ble startet i oktober 2014, og har så langt hatt møter med et halvt års mellomrom. Siste møte ble […]

Les mer

FOUSAM på nasjonal konferanse «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum»

FOUSAM deltok med postere og faginnlegg på den nasjonale konferansen «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum» som […]

Les mer

Godt oppmøte på Topplederforum 2015

Fokus på pasientens helsetjeneste Det var godt oppmøte da Samhandlingsutvalget inviterte til Topplederforum 12. november 2015 i Haugesund. 15 kommuner […]

Les mer

Arrangement og videreutdanninger ved HSH

Denne måneden har Høgskolen Stord/Haugesund følgende arrangement som er relevante for helsefag: Jeg finner meg selv i møte med deg […]

Les mer

Brobygging mellom forskning og praksis

Glimt fra Forskningskonferansen 2015 21. oktober 2015 arrangerte FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse. Tema denne gangen var «Brobygging […]

Les mer

Toppleiarforum

Velkommen til Scandic Maritim hotell i Haugesund torsdag, 12. november 2015, kl. 9:30-14:30. Invitert er representantar frå den øvste politiske […]

Les mer

Pårørande ein ressurs – for kven?

Læring- og meistringsteamet/FOUSAM inviterer til fagdag om vaksne pårørande sin situasjon og behov. Korleis gi gode tilbod? Målgruppe er helsepersonell […]

Les mer

Påmelding til Forskningskonferansen 2015

Brobygging mellom forskning og praksis 21. oktober 2015 arrangerer FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus […]

Les mer

Referat frå samarbeidsmøte om kommunale ØHD-plassar

Alle kommunar skal frå 2016 sørgje for tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar med behov […]

Les mer

Fokus på samarbeid mellom sjukehus og kommunar

Samhandlingsseminar i Odda Onsdag 10. juni 2015 var representantar frå Odda sjukehus, Helse Fonna og kommunane i Hardanger, samla på […]

Les mer

Opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO)

Se barnet snakker til deg FOUSAM-prosjektet Familieambulatoriet inviterer i samarbeid med BUP Haugesund, Helse Fonna HF til opplæring i NBO. […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2015

Dei viktige små og dei nære vaksne Velkommen til Sped- og småbarnsdagane 2015. Målgruppe Helsesøstrer, jordmødrer,  barnehagar, pedagogar, fastlegar, personell […]

Les mer

Delte erfaringer om øyeblikkelig hjelp

FOUSAM’s erfaringskonferanse 2015 Samhandling om pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (ø.hj) var hovedtema for årets erfaringskonferanse som ble arrangert 19. […]

Les mer

Rapport fra samhandlingsseminar i Haugesund

Mandag 23. februar 2015 var representanter fra Helse Fonna og Haugesund kommune på samhandlingsseminar på Bjørgene Utviklingssenter hvor temaet var […]

Les mer

Tverrfaglig emnekurs i kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten

Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og […]

Les mer

Demens midt i livet

Invitasjon til kurs for deg som har demens og din nærmeste Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til møteplass for mestring med […]

Les mer

Mange engasjerte deltakarar på møteplass kvardagsrehabilitering

«Det dreier seg om livskvalitet. Det dreier seg om hele livet.» Ingvill Sveen 16. april 2015 inviterte arbeidsutvalet i Koordinerande […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom

Læring- og meistringsteamet/ FOUSAM i samarbeid med Kvinnherad Demensforening, Kvinnherad kommune og Seksjon for spesialisert behandling Haugesund inviterer til kurs […]

Les mer

Arbeidsseminar «Samhandling til barnets beste»

Invitasjon til arbeidsseminar «Samhandling til barnets beste» Målgruppe De som har et ansvar for å utvikle tjenestetilbudet for barn som […]

Les mer

FOUSAM inviterer til Erfaringskonferansen 2015

Øyeblikkelig hjelp! Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommune og helseforetak Målgruppe er helsepersonell og ledere i kommune, helseforetak, høgskole […]

Les mer

Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet inviterte til spennende workshop Det foregår mye innovasjon i offentlig sektor allerede i dag, men det er fortsatt behov […]

Les mer

Hva trengs for å lykkes?

Mange spennende foredrag på FOUSAM sin prosjektledersamling Det har vært god oppslutning på FOUSAM sine prosjektledersamlinger det siste året, både […]

Les mer

Brukersamarbeid i fokus

Læring- og mestringsnettverket i FOUSAM har i mars 2015 sett brukersamarbeid på dagsorden og møtt brukarorganisasjonar i Odda, på Stord og […]

Les mer

«Eg har alt anbefalt kurset til mange!»

«Eg har alt anbefalt kurset til mange! Kortvarig, praktisk retta, mogeleg å få til for dei fleste», «Mykje bra kunnskap […]

Les mer

Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering

Arbeidsutvalet i koordinerande eining i Helse Fonna inviterer til Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis […]

Les mer

Samlingar for brukarorganisasjonane

FoU-eining for samhandling inviterer til Samlingar for brukarorganisasjonane for å styrke samhandling med og mellom organisasjonane og tenesteapparatet. Målgruppe Kvar […]

Les mer

Påminnelse: Prosjektleiarsamling

FoU-eining for samhandling inviterer til Prosjektleiarsamling – Kva trengst for å lykkast? Med egen paralellsesjon for dei som deltok på […]

Les mer

Samhandlingsseminar i Haugesund

Mandag 23. februar 2015 var representanter fra Helse Fonna og Haugesund kommune på samhandlingsseminar på Bjørgene Utviklingssenter hvor temaet var […]

Les mer

Rapport frå helsepedagogikkurset med fokus på ungdom

«Helsefolk som veit at du er ungdom og som veit korleis ein snakkar med ungdom, det er det vi treng» […]

Les mer

Rapport frå samhandlingsseminar på Stord

Torsdag 4. desember 2014 var representantar frå Stord sjukehus og kommunane i Sunnhordland samla på Stord hotell for å delta […]

Les mer

Kurs i rusmedisin for fastlegar

20. og 21. april 2015, Stord Hotell Kurset er eit delprosjekt i prosjektet «Rus og somatikk». Dette er eit prosjekt […]

Les mer

Rundt 100 deltakere på kursdag om KOLS

Rundt 100 deltakere inkludert forelesere var med på kursdag for tverrfaglig helsepersonell med tema KOLS som ble arrangert den 14.01.2015 i […]

Les mer

Vil du bli innovasjonspionér?

Workshop om forskning og innovasjon i og for kommunesektoren Forskningsrådet inviterer til workshop i samarbeid med Universitet i Stavanger, Regionalt […]

Les mer

SESAM-konferansen 2015

Regional konferanse i eldremedisin 27. og 28. mai 2015 arrangerer Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i samarbeid med Stiftelsen […]

Les mer

Prosjektleiarsamling 2015

FoU-eining for samhandling inviterer til Prosjektleiarsamling – Kva trengst for å lykkast? Tid: onsdag 18. mars 2015, kl. 09:00-15:30 Stad: […]

Les mer

Åpningsseminaret til Familieambulatoriet

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

Om gruppebasert opplæring av pasient og pårørande Helsepersonell skal legge til rette for helsefremjande og førebyggande arbeid i møte med […]

Les mer

Fokus på pasientflyten: samhandlingsseminar på Stord

Torsdag 4. desember 2014 var representantar frå Stord sjukehus og kommunane i Sunnhordland samla på Stord hotell for å delta […]

Les mer

Oppstartsmøte i tuberkulosenettverk

Samhandlingsutvalget har besluttet at det skal opprettes et tuberkulosenettverk som skal koordineres av FOUSAM. En av oppgavene nettverket har fått, […]

Les mer

Kursdag for tverrfaglig helsepersonell med tema kols

Målgruppa er ansatte i kommune, helseforetak, høgskole eller universitet, brukerrepresentanter, politikere, studenter og andre interesserte. Velkommen til Tysværtunet/ Aksdal, onsdag […]

Les mer

Dialogmøte mellom Karmøy kommune og Helse Fonna – avslutning på Rehabiliteringsprosjekt

«Viktig med arena, der vi kan møtes å få bedre forståelse for hverandres hverdag og muligheten til å bedre praksisen […]

Les mer

150 deltok på fagdagen «Samhandling – til barnets beste»

Rundt 150 deltok på fagdagen «Samhandling – til barnets beste. Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste» Helse Fonna, Fylkesmannen […]

Les mer

Spennande fagdag «Habilitering og rehabilitering – til alle som treng det»

Oppsummering etter møteplassen i rehabiliteringsveka 2014 Arbeidsutvalet i koordinerande eining i Helse Fonna inviterte til spennande fagdag måndag 20 oktober […]

Les mer

Innholdsrikt program på Forskningskonferansen 2014

Torsdag 13. november 2014 arrangerte FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 2014 «Sammen om bedre helse» på høgskolebygget i Haugesund. […]

Les mer

Erfaringsseminar «Eksistensiell og åndelig omsorg i kommunehelsetjenesten»

FOUSAM-prosjekt «Eksistensiell og åndelig omsorg til alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten» er inne i sitt siste år. Dette er […]

Les mer

Livslyst når det røyner på

Eit kurstilbod til deg som har kronisk eller langvarig sjukdom, funksjonsnedsetting, er pårørande eller etterlatt. Stad: Odda sjukehus, 1. etg., […]

Les mer

Mestringskurs «Å leve eit friskare liv»

Studieforbundet FUNKIS, LMS Helse Fonna og Karmøy kommune inviterer til kurset «Å leve eit friskare liv». Mestringskurset er for mennesker […]

Les mer

FOUSAMs forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 2014

FoU-enhet for samhandling inviterer til konferansen Sammen om bedre helse – FOUSAMs forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 2014 Tid: 13. november […]

Les mer

Fagdag «Barn som pårørende»

Samhandling – til barnets beste Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste Hvordan kan vi bli bedre i dette arbeidet? […]

Les mer

Referat frå Toppleiarforum 04.09.14

Ordførar i Stord, Liv Kari Eskeland, ønske deltakarane velkomne til Stord. Ho løfta fram Sunnhordland som ein region med sterk […]

Les mer

Utviklingskonferanse «Morgendagens omsorg»

Velkommen til utviklingskonferanse 2014 «Morgendagens omsorg». Tid: Onsdag 12. november 2014, kl. 09.00-15.00 Stad: Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Haugesund, auditorium C […]

Les mer

Fagdag habilitering og rehabilitering

Arbeidsutvalet i koordinerande eining i Helse Fonna inviterer til spennande fagdag i rehabiliteringsveka 2014: «Habilitering og rehabilitering – til alle […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2014

 «Å vere den vaksne og sjå dei små» Samarbeidsgruppa for sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Haugesund barnevernstjeneste, Helsestasjonen […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk med fokus på ungdom

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for kompetanseheving og inspirasjon? Kurset fokuserer på viktige element i samspelet […]

Les mer

Nye kurs innen læring og mestring

Lærings- og mestringssenteret tilbyr nye kurs innen læring og mestring til høsten 2014. .  .  .  . Kurs for pårørande […]

Les mer

Prosjektleiarsamling – Kva trengst for å lykkast?

FoU-eining for samhandling inviterer til Prosjektleiarsamling – Kva trengst for å lykkast? Tid: tirsdag, 2. september 2014, kl. 9:30-15:15 Stad: […]

Les mer

Fagutviklingskurs «Grupper på vektskåla»

LMS somatikk og psykisk helsevern inviterer i samarbeid med FoU-enhet for samhandling til «GRUPPER PÅ VEKTSKÅLA – Påfyll og utveksling […]

Les mer

Motivasjonsdag i fagnettverk for læring og mestring

Fagnettverk for læring og mestring (LM-nettverket) arrangerer i samarbeid med FoU-enhet for samhandling en motivasjonsdag med tema «Erfaringsdeling med fokus […]

Les mer

Regional konferanse om eldremedisin

Gode grep – for eldres helse 4.-5. juni 2014 arrangerer Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i samarbeid med […]

Les mer

Erfaringskonferansen 2014

FoU-enhet for samhandling inviterer til Erfaringskonferansen 2014 – Samhandling i gode pasientforløp Tid: 10. april 2014, kl. 09:00-14:00 Sted: Høgskolen […]

Les mer

Første Toppleiarforum i 2014

Innovasjon og velferdsteknologi Samhandlingsutvalet inviterte til årets første Toppleiarforum torsdag 30. januar. 16 kommunar og føretak var representert ved politisk […]

Les mer

Rehabiliteringskonferanse 2014

Tenk smart – bruk kompetansen riktig! «Helse er å mestre eget liv med de fysiske og psykiske belastninger vi utsettes […]

Les mer

Inspirasjonsdag Fagnettverk Geriatri

For å styrke kompetansebygging og spredning av geriatrisk fagkunnskap ut i praksisfeltet, har Samhandlingsutvalget (SU) vedtatt å opprette et fagnettverk […]

Les mer

Avslutning av palliasjonsnettverket

Det er besluttet i Samhandlingsutvalget (SU) at Helsetorgmodellens palliasjonsnettverk skal legges ned. Nettverket kolliderer med nettverk til Kompetansesenteret for lindrende […]

Les mer

Styringsgruppa for FoU-enheten ble avviklet

Da Helsetorgmodellen avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2013, ble Styringsgruppa for FoU-enheten avviklet. Fra 1. januar 2014 går FoU-enheten […]

Les mer

En innholdsrik inspirasjonsdag i lindrende behandling

14. november 2013 arrangerte Helsetorgmodellens nettverk i palliasjon en spennende og innholdsrik inspirasjonsdag for helsepersonell som arbeider med alvorlig syke […]

Les mer

Erfaringskonferanse 2013

Delte erfaringer om samhandling Onsdag 24. april 2013 arrangerte FoU-enheten i Helsetorgmodellen nok en erfaringskonferanse. Denne gang med et særskilt […]

Les mer

Workshop «Saman om å utvikla gode tilbod»

Skal lykkas – saman Måndag 14. januar 2012 inviterte FoU-eininga i Helsetorgmodellen til workshop på Tysværtunet. Målet var å finne […]

Les mer

Inspirasjonsdag i lindrende behandling

En innholdsrik Inspirasjonsdag om kreftomsorg og lindrende behandling 20. november 2012 inviterte Helsetorgmodellens nettverk i palliasjon til en spennende og innholdsrik inspirasjonsdag […]

Les mer

Forskningskonferanse 2012

Internasjonale forskere gav inspirasjon Den årlige Forskningskonferansen i Helsetorgmodellen ble gjennomført 26. september 2012 på høgskolebygget i Haugesund. Omkring 115 oppmøtte […]

Les mer

Helsekonferansen 2012

Presenterte Helsetorgmodellen for 1000 Helsetorgmodellen var godt synlig på Helsekonferansen i Oslo 8.-9. mai 2012, der rundt 1000 deltakere fra […]

Les mer

Kurs i helsepedagogikk

«Matnyttig og lærerikt» I løpet av fire kursdagar fekk deltakarar frå brukarorganisasjonar, kommunehelsetenesta og Helse Fonna opplæring i korleis ein […]

Les mer

Erfaringskonferanse 2012

Spennende erfaringsutveksling 25. april 2012 arrangerte FoU-enheten i Helsetorgmodellen Erfaringskonferanse med fokus på formidling av resultater og erfaringer i de pågående delprosjektene […]

Les mer

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.