Arrrangementer

Hører de hva du sier? – bli med på formidlingskurs i høst

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling. Kurset inneholder følgende tema: Kjenne målgruppen • VAKT-modellen • Involvere publikum • Oppførsel (bevissthet […]

Les mer

Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande?

Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og […]

Les mer

Det gode møtet med ungdom!

Arbeider du i vaksenavdeling og møter ungdom som pasientar eller pårørande og opplever det som  krevjande? Eller arbeider du med […]

Les mer

Fagdag for deg som møter foreldre som er syke!

Sykdom i nær familie, foreldre eller søsken, påvirker barna i familien. Dette er det viktig at du som fagperson vet […]

Les mer

Skeiv kjærleik – open informasjonskveld for ungdom og vaksne

Velkomen til informasjonskveld for ungdom og vaksne med tema “Skeiv kjærleik” Fagleg innlegg ved Inger Lise Ekkjestøl, sexolog. Trude Hege […]

Les mer

FOUSAM inviterer til 2-dagers kurs i formidling

Hører de hva du sier? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid og […]

Les mer

Velkommen til ny fagdag om amming

med Ingebjørg R. Finnestad fra Ammeklinikken i Stavanger. 25.oktober 2018 på Høgskolen på Vestlandet, Haugesund Viktige tema for fagdagen er: […]

Les mer

Samarbeid om kompetanseheving!

Er det vanskelig å snakke om barnas situasjon i møte med foreldre som er syke?  I prosjektet “Barn som pårørende” i Helse […]

Les mer

Fagdag i ernæring – Måltidets muligheter

Velkommen til fagdag i ernæring 5. september 2018. Årets fagdag i ernæring vil ha foredrag om ernæringsomsorg og miljøarbeid for […]

Les mer

Erfaringskonsulenter veiledet hverandre

Kollegaveiledning stod på programmet da FOUSAM arrangerte samling for erfaringskonsulentene 11. juni på Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Alle erfaringskonsulentene […]

Les mer

FOUSAM samla leiarar og nestleiarar i faglege nettverk

Faglege nettverk er svært viktige for samhandlinga mellom sjukehus og kommunane og for at pasientane skal få god oppfølging! Dette […]

Les mer

Gjennomførte prosjektleiarkurs spesielt tilpassa BTI-arbeidet

FOUSAM er med i satsinga på «Betre tverrfagleg innsats» i Helse Fonna-regionen. Det er ei stor satsing med mange involverte […]

Les mer

Samlet for å snakke om brukermedvirkning

Brukermedvirkning var tema for samlingene som FOUSAM arrangerte for brukerorganisasjonene i april. Til sammen fant rundt 60 deltakere veien til […]

Les mer

Korleis lykkast med pasient- og pårørandeopplæring?

Velkomen til grunnkurs i helsepedagogikk der du vil få tips og råd for å skape gode læringssituasjonar mellom brukarar og […]

Les mer

Godt i gang med arbeidet for felles rutinar i kommunale ØH-døgntilbod

Fagnettverk for kommunale ØH-døgntilbod er godt i gang med arbeidet sitt og hadde samling i Tysvær den 25. april. Tema […]

Les mer

Stort engasjement på fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg

Det var stort engasjement hos nærare 50 deltakarar på fagdagen den 12. mars, som var i regi av ei arbeidsgruppe nedsett […]

Les mer

Brukermedvirkning i fokus

For fjerde året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FOUSAM brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. […]

Les mer

Fagnettverk kreftomsorg og lindrande behandling var samla til årleg fagdag

Tysdag 6. mars arrangerte fagnettverk kreftomsorg og lindrande behandling fagdag for alle nettverksmedlemmane og deira leiarar. Rundt 125 deltakarar var […]

Les mer

Latter og tårer på Etikk-konferansen

Rundt 300 deltakere var samlet på Etikk-konferansen som ble arrangert onsdag 28. februar 2018 i Tysvær. «Livets siste dager – […]

Les mer

Temakveld «Å leve med kronisk belastning»

Velkomen til open informasjonskveld med tema «Å leve med kronisk belastning». Føredragshaldarar Maria Solås, erfaringsformidlar Jorunn Sekse, sjukepleiar ved poliklinikk, […]

Les mer

Mestring når livet utfordrar

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest inviterer til fagsamling fredag 15. juni i Stavanger og Haugesund. Tema er «Mestring når […]

Les mer

Ønskjer forsking i kommunane

Torsdag 25. januar blei det arrangert Strategisk toppleiarforum for kommunar, helseføretak i Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Invitert […]

Les mer

Fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg

Velkomen til fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg der temaa er amming og tungebandsproblematikk og det psykologiske svangerskapet. Dagen er for […]

Les mer

Samhandlingsdag om gode pasientforløp og kvalitet i tjenestene

Videreutdanningen i eldre, helse og samfunn på Høgskolen på Vestlandet inviterer til samhandlingsdag om gode pasientforløp og kvalitet i tjenestene. […]

Les mer

Opne temakveldar for foreldre til barn med utfordringar

Velkomen til opne temakveldar for foreldre til barn med utfordringar. Me ynskjer å skape ein møteplass, der ein kan dele […]

Les mer

Barn som pårørande treng å bli sett!

Engasjerte fagpersonar frå kommunar og føretak var samla på Stord den 22. januar for å ha fokus på oppfølging av barn når nokon […]

Les mer

Videreutdanning i eldre, demens og alderspsykiatri

Høgskolen på Vestlandet tilbyr videreutdanning på deltid i eldre, demens og alderspsykiatri på 15 studiepoeng. Videreutdanningen er for deg som […]

Les mer

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling

Hører de hva du sier? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid og […]

Les mer

Livets siste dager – i grenseland mellom lovverk og etikk

Velkommen til Etikk-konferansen i Tysvær, som er eit samarbeid mellom Tysvær kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for kommunene i […]

Les mer

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling

Hører de hva du sier? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid og […]

Les mer

Evalueringsforskning i fokus

I høst arrangerte forskergruppen FIHCS (facilitation and innovation in health care services) et to dagers seminar om evalueringsforskning på Haaheim […]

Les mer

Innovasjonscamp om morgendagens velferdsutfordringer

I månedskiftet oktober/november inviterte Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet sammen med Haugaland Vekst sitt velferdsteknologiprosjekt, Haugaland Kraft og FOUSAM […]

Les mer

Erfaringskonsulenter samlet for å inspirere hverandre og dele erfaringer

Forventninger til rollen og hvordan bruke erfaringskompetansen? Det var viktige tema da FOUSAM arrangerte den tredje samlingen i nettverket for […]

Les mer

Foreldregruppe på Bømlo

Tilbod til deg som har barn med helseutfordring eller kronisk sjukdom Opplever du at barnet sine helseutfordringar gir nokre ekstra […]

Les mer

Treff meg! Med fokus på det gode møtet med ungdom!

I oktober 2017 arrangerte FOUSAM i samarbeid med nettverk for læring og mestring i Helse Fonna-regionen og fagnettverk barn og […]

Les mer

Utanfor – open informasjonskveld om psykisk helse

På sidelinja – å kjenne seg utanfor og åleine. Kven kan eg høyre saman med og korleis får eg det […]

Les mer

Barn og unge lærte om samhandling på Forskningsdagene 2017

Fremtidens samhandlere var på FOUSAM sin stand på Høgskolen på Vestlandet under Forskningsdagene 2017 i Haugesund. De fikk lære om […]

Les mer

Folkehelseseminar «Sosial ulikheit – også i Noreg?»

Velkomne til Folkehelseseminar torsdag 23. november, kl. 15.00, på Haugesund sjukehus. Semninaret er særleg relevant for alle som jobbar med […]

Les mer

Læringsnettverk for «Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre»

«Nyttig å møtes, ha ulike hatter på og presse seg til å se andre sitt perspektiv» Onsdag 6. september var […]

Les mer

Open informasjonskveld om digital mobbing

Velkomen til open informasjonskveld om digital mobbing. Om føredragshaldaren Adrian Lorentsson er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Han har brei […]

Les mer

Ledige plasser på viktig kurs for deg som møter ungdom!

Det er fortsatt ledige plasser på kurset for deg som møter ungdom med helseutfordringer i din arbeidshverdag! Benytt muligheten – […]

Les mer

Open temakveld for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar

Korleis kan du hjelpe og støtte barnet ditt i møte med seg sjølv og andre? Kanskje barnet har utfordringar som […]

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Få fagleg påfyll på Sped- og småbarnsdagane 2017

  → Evalueringsskjemaet finner du her…   Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for […]

Les mer

Hører de hva du sier?

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som […]

Les mer

Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse? «Helsefolk som veit at du er […]

Les mer

Open informasjonskveld om psykisk helse

«Noko å gleda seg over» Velkomen til open informasjonskveld om psykisk helse. Foredragshaldar Anders Totland, forfattar og matentusiast, med fleire […]

Les mer

Foreldregruppe på Bømlo

Har du barn i barnehagealder som har varige helseutfordringar som til dømes epilepsi, astma, diabetes, cøliaki, eksem, allergi eller spiseutfordringar? […]

Les mer

Viktige samlinger for brukerorganisasjonene

Også de mange brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionen trenger møtesteder, drive samhandling, bygge nettverk og utveksle erfaringer seg imellom. Alt dette […]

Les mer

Fagdag i ernæring gikk for fullsatt auditorium

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Helse Fonna-regionen var torsdag 20. april samlet for å lære om god ernæringspraksis. De […]

Les mer

Temadag om amming gav fagleg påfyll og inspirasjon

Torsdag 23. mars var rundt 60 fagpersonar frå kommunane i Helse Fonna-regionen og føretaket samla til fagdag om amming. Jordmor […]

Les mer

Temadag med fokus på barn/unge og livet

Hvem tar vare på meg? Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til […]

Les mer

Temakveld om stressmeistring

Superstressa! Velkomen til open informasjonskveld om stress og stressmeistring. Foredragshaldarar Margit Montsko, erfaringsformidlar og Bjarte Stubhaug, dr.med., seniorpsykiater Helse Fonna […]

Les mer

Nyttig samling i nettverk for erfaringskonsulenter

Hvordan er det å jobbe som erfaringskonsulent? Med ansettelse av erfaringskonsulenter både i spesialisthelsetjenesten og i kommuner, vokser det frem […]

Les mer

Bedre omsorg med god teknologi

Velferdsteknologi er mer aktuelt enn noen gang. Siste uke fikk 250 interesserte på campus Haugesund med seg siste nytt fra […]

Les mer

Fagdag i ernæring

God ernæringspraksis. Hva er det? Hvordan kan vi lykkes med ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten? Hvorfor er mat og ernæring […]

Les mer

Fagdag om amming

Velkommen til temadag om amming. Dagen er for helsepersonell som følger opp nybakte mødre i sykehus og i kommune. Tid […]

Les mer

Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

Hvordan rekruttere og skape engasjement? For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FoU-enhet for […]

Les mer

Samling for erfaringsmedarbeidere/-konsulenter

  Målet med samlingen er å dele våre erfaringer som erfaringsmedarbeidere og drøfte behovet for et fremtidig nettverk som kan […]

Les mer

Open informasjonskveld om angst

Kva er du redd for? Open informasjonskveld om angst. Foredragshaldarar Tonje Fjeldstad Smith, erfaringsformidlar og leiar i Bipolarforeningen Norge, og […]

Les mer

Kurs i formidling

Når du frem med budskapet ditt? FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling. Hensikt med kurset Bidra med verktøy […]

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Open temakveld om stress og angst

«Førstehjelp ved stress og angst» Open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane Foredragshaldarar Randi Kaldråstøyl, psykiatrisk […]

Les mer

Fagdag i ernæring

Torsdag 20. april 2017 arrangerer FOUSAM og Helse Fonna ny fagdag i ernæring for ansatte i helse- og omsorgtjenestene. → […]

Les mer

Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Helse og omsorgstjenestene står ovenfor store utfordringer med tanke på at det blir flere brukere med helse- og omsorgsbehov, og […]

Les mer

Oppstartsseminar «Velferdsteknologiens ABC»

Torsdag 30. mars 2017 inviterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna til oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC. Tid og […]

Les mer

Religion og kulturforståing i møte med alvorleg sjukdom og død

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde inviterer til årleg fagdag tysdag 14. mars 2017, kl. […]

Les mer

Nyttig erfaringsdeling og påfyll om kommunalt ØH-døgntilbod

Torsdag 26. januar 2017 inviterte FOUSAM til erfaringsdeling og påfyll for fagansvarlege sjukepleiarar, legar og leiarar som er tilknytt kommunalt […]

Les mer

Erfaringsutveksling om kommunalt ØH-hjelp døgntilbod

FOUSAM inviterer til dag for påfyll og deling av erfaringar med akutt døgntilbod i kommunane. Dagen vert arrangert på oppfordring […]

Les mer

Kurs i formidling

Når du frem med budskapet ditt? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid […]

Les mer

Spennende kursdager om migrasjon og helse

1. og 2. desember 2016 arrangerte FOUSAM og Helse Fonna i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) […]

Les mer

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap?

Forsking på organiseringa av helsetenesta og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk praksis Den 22.-23. november 2016 arrangerte FOUSAM, Høgskolen […]

Les mer

Pårørandekveld «Bipolar affektiv liding»

Bipolar affektiv liding – Kva er det? Korleis kan det behandlast? Foredragshaldere Psykologspesialist Henning Petersen Psykiatrisk sjukepleiar Anne Mørk Kari Brun, […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

. Korleis kan vi fremje helse og meistring? Kva skal til for at kunnskap blir til nytte? Korleis kan vi […]

Les mer

Presenterte på NK LMHs nasjonale forskarkonferanse

I overkant av 100 deltakere var samla til en innhaldsrik dag på Gardermoen under NK LMHs årlige nasjonale forskerkonferanse 3. […]

Les mer

Faglig påfyll våren 2017?

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå tverrfaglige og helsefaglige utdanninger med søknadsfrist 1. desember 2016. Psykisk helsearbeid (15 sp) Enkeltemne innen Psykososialt […]

Les mer

«Mørketid» – informasjonskveld om depresjon

«Mørketid» Open informasjonskveld om depresjon Foredragshaldarar Margit Montsko, erfaringsformidlar, Hamna kontaktsenter. Ottar Andersen, psykolog, og Knut Leseth, psykiater, begge tilknytt […]

Les mer

«Lykkeliten» – informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon

«Lykkeliten» Open informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon Foredragshaldarar Mari Haugen Jordal, erfaringsformidlar. Hildegunn Aarthun, jordmor og Gunn Heidi Eikemo Steine, […]

Les mer

Den viktige samtalen – Å snakke med barn som har det vanskelig

Høyr Linda Kvalvik i RVTS Vest – Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging. Linda er oppteken av […]

Les mer

Open informasjonskveld om depresjon

«Mørketid» Det blir open informasjonskveld om depresjon 25. oktober 2016. Her vil en òg markere verdsdagen for psykisk helse, der […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom

Det arrangeres ny kursrekke for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset går over fire kvelder 18 oktober, 25. oktober, 2. […]

Les mer

Temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Møteplassen 2016

Nettverk for koordinerande einingar innan habilitering og rehabilitering inviterer til Møteplassen 2016 med tema «Koordinerte helsetjenester?». Målgruppe Fagpersoner, brukerrepresentanter og […]

Les mer

Forskningskonferansen 2016

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap? Forskning på organisering av helsetjenesten og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk […]

Les mer

Førstehjelp ved stress og angst

Open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane Foredragshaldarar Randi Kaldråstøyl, psykiatrisk sjukepleiar, Ottar Andersen, psykolog og […]

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Tid og sted Torsdag 1. og fredag 2. desember 2016, […]

Les mer

Få fagleg påfyll på Sped- og småbarnsdagane 2016

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Rehabiliteringskonferansen 2016

«Det handler om å leve…» Stiftelsen «Folkets Gave» inviterer til Rehabiliteringskonferansen 2016 som arrangeres 31. august – 2. september 2016 […]

Les mer

Kurs ved lungesjukdom KOLS

Bli med på lærings- og meistringskurs på Stord eller Kvinnherad! Du vil få informasjon frå ei rekkje fagpersonar innan tema […]

Les mer

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi handler om effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen. Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå […]

Les mer

FOUSAM presentert på Fevikkonferansen i Helse Sør-Øst

FOUSAM deltok på Regional kompetansetjeneste for pasient og pårørendeopplæring si nettverkssamling, for å fortelle om FOUSAM si rolle og funksjon […]

Les mer

Forskerkonferanse om læring og mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til forskerkonferanse om læring og mestring. I lys av […]

Les mer

Symposium «Person-centredness – the state of science and research»

Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES) inviteres til symposiet «Person-centredness – the state […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2016

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Tid og sted Torsdag 1. og fredag 2. desember 2016, […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med rusproblem

Ta tak – du er ikkje åleine! Kurs i Sandeid Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med kommunale […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Stord

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Stord og Fitjar demensforening, Stord kommune, Fitjar kommune og Seksjon for […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Odda

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse/ Ullensvang helselag, Odda kommune, Ullensvang Herad og Seksjon […]

Les mer

FOUSAM på brukerturné

Samlinger for brukerorganisasjonene på Stord, i Odda og Haugesund Samhandling handler blant annet om å skape møtesteder. Det var et […]

Les mer

«Utrolig lærerik og interessant prosjektledersamling»

«Å være prosjektleder kan være ensomt. Nyttig å dele med andre og godt å treffe andre i samme situasjon.» «Vil […]

Les mer
Page 1 of 212

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.