Arrrangementer

Livets siste dager – i grenseland mellom lovverk og etikk

Velkommen til Etikk-konferansen i Tysvær, som er eit samarbeid mellom Tysvær kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for kommunene i […]

Les mer

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling

Hører de hva du sier? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid og […]

Les mer

Evalueringsforskning i fokus

I høst arrangerte forskergruppen FIHCS (facilitation and innovation in health care services) et to dagers seminar om evalueringsforskning på Haaheim […]

Les mer

Innovasjonscamp om morgendagens velferdsutfordringer

I månedskiftet oktober/november inviterte Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet sammen med Haugaland Vekst sitt velferdsteknologiprosjekt, Haugaland Kraft og FOUSAM […]

Les mer

Erfaringskonsulenter samlet for å inspirere hverandre og dele erfaringer

Forventninger til rollen og hvordan bruke erfaringskompetansen? Det var viktige tema da FOUSAM arrangerte den tredje samlingen i nettverket for […]

Les mer

Foreldregruppe på Bømlo

Tilbod til deg som har barn med helseutfordring eller kronisk sjukdom Opplever du at barnet sine helseutfordringar gir nokre ekstra […]

Les mer

Treff meg! Med fokus på det gode møtet med ungdom!

I oktober 2017 arrangerte FOUSAM i samarbeid med nettverk for læring og mestring i Helse Fonna-regionen og fagnettverk barn og […]

Les mer

Utanfor – open informasjonskveld om psykisk helse

På sidelinja – å kjenne seg utanfor og åleine. Kven kan eg høyre saman med og korleis får eg det […]

Les mer

Barn og unge lærte om samhandling på Forskningsdagene 2017

Fremtidens samhandlere var på FOUSAM sin stand på Høgskolen på Vestlandet under Forskningsdagene 2017 i Haugesund. De fikk lære om […]

Les mer

Folkehelseseminar «Sosial ulikheit – også i Noreg?»

Velkomne til Folkehelseseminar torsdag 23. november, kl. 15.00, på Haugesund sjukehus. Semninaret er særleg relevant for alle som jobbar med […]

Les mer

Læringsnettverk for «Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre»

«Nyttig å møtes, ha ulike hatter på og presse seg til å se andre sitt perspektiv» Onsdag 6. september var […]

Les mer

Open informasjonskveld om digital mobbing

Velkomen til open informasjonskveld om digital mobbing. Om føredragshaldaren Adrian Lorentsson er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Han har brei […]

Les mer

Ledige plasser på viktig kurs for deg som møter ungdom!

Det er fortsatt ledige plasser på kurset for deg som møter ungdom med helseutfordringer i din arbeidshverdag! Benytt muligheten – […]

Les mer

Open temakveld for foreldre til barn og ungdom med ulike utfordringar

Korleis kan du hjelpe og støtte barnet ditt i møte med seg sjølv og andre? Kanskje barnet har utfordringar som […]

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Få fagleg påfyll på Sped- og småbarnsdagane 2017

  → Evalueringsskjemaet finner du her…   Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for […]

Les mer

Hører de hva du sier?

FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som […]

Les mer

Kurs i helsepedagogikk med fokus på ungdom

Møter du ungdom i din arbeidskvardag? Har du behov for inspirasjon og meir kompetanse? «Helsefolk som veit at du er […]

Les mer

Open informasjonskveld om psykisk helse

«Noko å gleda seg over» Velkomen til open informasjonskveld om psykisk helse. Foredragshaldar Anders Totland, forfattar og matentusiast, med fleire […]

Les mer

Foreldregruppe på Bømlo

Har du barn i barnehagealder som har varige helseutfordringar som til dømes epilepsi, astma, diabetes, cøliaki, eksem, allergi eller spiseutfordringar? […]

Les mer

Viktige samlinger for brukerorganisasjonene

Også de mange brukerorganisasjonene i Helse Fonna-regionen trenger møtesteder, drive samhandling, bygge nettverk og utveksle erfaringer seg imellom. Alt dette […]

Les mer

Fagdag i ernæring gikk for fullsatt auditorium

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Helse Fonna-regionen var torsdag 20. april samlet for å lære om god ernæringspraksis. De […]

Les mer

Temadag om amming gav fagleg påfyll og inspirasjon

Torsdag 23. mars var rundt 60 fagpersonar frå kommunane i Helse Fonna-regionen og føretaket samla til fagdag om amming. Jordmor […]

Les mer

Temadag med fokus på barn/unge og livet

Hvem tar vare på meg? Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til […]

Les mer

Temakveld om stressmeistring

Superstressa! Velkomen til open informasjonskveld om stress og stressmeistring. Foredragshaldarar Margit Montsko, erfaringsformidlar og Bjarte Stubhaug, dr.med., seniorpsykiater Helse Fonna […]

Les mer

Nyttig samling i nettverk for erfaringskonsulenter

Hvordan er det å jobbe som erfaringskonsulent? Med ansettelse av erfaringskonsulenter både i spesialisthelsetjenesten og i kommuner, vokser det frem […]

Les mer

Bedre omsorg med god teknologi

Velferdsteknologi er mer aktuelt enn noen gang. Siste uke fikk 250 interesserte på campus Haugesund med seg siste nytt fra […]

Les mer

Fagdag i ernæring

God ernæringspraksis. Hva er det? Hvordan kan vi lykkes med ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten? Hvorfor er mat og ernæring […]

Les mer

Fagdag om amming

Velkommen til temadag om amming. Dagen er for helsepersonell som følger opp nybakte mødre i sykehus og i kommune. Tid […]

Les mer

Samling for brukerorganisasjonene og læring- og mestringsnettverket

Hvordan rekruttere og skape engasjement? For tredje året på rad inviterer læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FoU-enhet for […]

Les mer

Samling for erfaringsmedarbeidere/-konsulenter

  Målet med samlingen er å dele våre erfaringer som erfaringsmedarbeidere og drøfte behovet for et fremtidig nettverk som kan […]

Les mer

Open informasjonskveld om angst

Kva er du redd for? Open informasjonskveld om angst. Foredragshaldarar Tonje Fjeldstad Smith, erfaringsformidlar og leiar i Bipolarforeningen Norge, og […]

Les mer

Kurs i formidling

Når du frem med budskapet ditt? FOUSAM inviterer til 2 dagers kurs i formidling. Hensikt med kurset Bidra med verktøy […]

Les mer

Open temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Open temakveld om stress og angst

«Førstehjelp ved stress og angst» Open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane Foredragshaldarar Randi Kaldråstøyl, psykiatrisk […]

Les mer

Fagdag i ernæring

Torsdag 20. april 2017 arrangerer FOUSAM og Helse Fonna ny fagdag i ernæring for ansatte i helse- og omsorgtjenestene. → […]

Les mer

Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Helse og omsorgstjenestene står ovenfor store utfordringer med tanke på at det blir flere brukere med helse- og omsorgsbehov, og […]

Les mer

Oppstartsseminar «Velferdsteknologiens ABC»

Torsdag 30. mars 2017 inviterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna til oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC. Tid og […]

Les mer

Religion og kulturforståing i møte med alvorleg sjukdom og død

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde inviterer til årleg fagdag tysdag 14. mars 2017, kl. […]

Les mer

Nyttig erfaringsdeling og påfyll om kommunalt ØH-døgntilbod

Torsdag 26. januar 2017 inviterte FOUSAM til erfaringsdeling og påfyll for fagansvarlege sjukepleiarar, legar og leiarar som er tilknytt kommunalt […]

Les mer

Erfaringsutveksling om kommunalt ØH-hjelp døgntilbod

FOUSAM inviterer til dag for påfyll og deling av erfaringar med akutt døgntilbod i kommunane. Dagen vert arrangert på oppfordring […]

Les mer

Kurs i formidling

Når du frem med budskapet ditt? Hensikt med kurset Bidra med verktøy som kan øke din kompetanse som formidler Tid […]

Les mer

Spennende kursdager om migrasjon og helse

1. og 2. desember 2016 arrangerte FOUSAM og Helse Fonna i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) […]

Les mer

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap?

Forsking på organiseringa av helsetenesta og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk praksis Den 22.-23. november 2016 arrangerte FOUSAM, Høgskolen […]

Les mer

Pårørandekveld «Bipolar affektiv liding»

Bipolar affektiv liding – Kva er det? Korleis kan det behandlast? Foredragshaldere Psykologspesialist Henning Petersen Psykiatrisk sjukepleiar Anne Mørk Kari Brun, […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

. Korleis kan vi fremje helse og meistring? Kva skal til for at kunnskap blir til nytte? Korleis kan vi […]

Les mer

Presenterte på NK LMHs nasjonale forskarkonferanse

I overkant av 100 deltakere var samla til en innhaldsrik dag på Gardermoen under NK LMHs årlige nasjonale forskerkonferanse 3. […]

Les mer

Faglig påfyll våren 2017?

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå tverrfaglige og helsefaglige utdanninger med søknadsfrist 1. desember 2016. Psykisk helsearbeid (15 sp) Enkeltemne innen Psykososialt […]

Les mer

«Mørketid» – informasjonskveld om depresjon

«Mørketid» Open informasjonskveld om depresjon Foredragshaldarar Margit Montsko, erfaringsformidlar, Hamna kontaktsenter. Ottar Andersen, psykolog, og Knut Leseth, psykiater, begge tilknytt […]

Les mer

«Lykkeliten» – informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon

«Lykkeliten» Open informasjonskveld om svangerskap- og fødselsdepresjon Foredragshaldarar Mari Haugen Jordal, erfaringsformidlar. Hildegunn Aarthun, jordmor og Gunn Heidi Eikemo Steine, […]

Les mer

Den viktige samtalen – Å snakke med barn som har det vanskelig

Høyr Linda Kvalvik i RVTS Vest – Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging. Linda er oppteken av […]

Les mer

Open informasjonskveld om depresjon

«Mørketid» Det blir open informasjonskveld om depresjon 25. oktober 2016. Her vil en òg markere verdsdagen for psykisk helse, der […]

Les mer

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom

Det arrangeres ny kursrekke for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset går over fire kvelder 18 oktober, 25. oktober, 2. […]

Les mer

Temakveld «Engstelege barn»

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom […]

Les mer

Møteplassen 2016

Nettverk for koordinerande einingar innan habilitering og rehabilitering inviterer til Møteplassen 2016 med tema «Koordinerte helsetjenester?». Målgruppe Fagpersoner, brukerrepresentanter og […]

Les mer

Forskningskonferansen 2016

Lytter vi til forskerne og omfavner ny kunnskap? Forskning på organisering av helsetjenesten og implementering av evidensbasert kunnskap i klinisk […]

Les mer

Førstehjelp ved stress og angst

Open temakveld om folkesjukdommen angst og korleis forstå og handtere utfordringane Foredragshaldarar Randi Kaldråstøyl, psykiatrisk sjukepleiar, Ottar Andersen, psykolog og […]

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Tid og sted Torsdag 1. og fredag 2. desember 2016, […]

Les mer

Få fagleg påfyll på Sped- og småbarnsdagane 2016

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Rehabiliteringskonferansen 2016

«Det handler om å leve…» Stiftelsen «Folkets Gave» inviterer til Rehabiliteringskonferansen 2016 som arrangeres 31. august – 2. september 2016 […]

Les mer

Kurs ved lungesjukdom KOLS

Bli med på lærings- og meistringskurs på Stord eller Kvinnherad! Du vil få informasjon frå ei rekkje fagpersonar innan tema […]

Les mer

Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi handler om effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen. Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå […]

Les mer

FOUSAM presentert på Fevikkonferansen i Helse Sør-Øst

FOUSAM deltok på Regional kompetansetjeneste for pasient og pårørendeopplæring si nettverkssamling, for å fortelle om FOUSAM si rolle og funksjon […]

Les mer

Forskerkonferanse om læring og mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til forskerkonferanse om læring og mestring. I lys av […]

Les mer

Symposium «Person-centredness – the state of science and research»

Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES) inviteres til symposiet «Person-centredness – the state […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2016

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo […]

Les mer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Vel møtt til to spennende kursdager om migrasjon og helse. Tid og sted Torsdag 1. og fredag 2. desember 2016, […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med rusproblem

Ta tak – du er ikkje åleine! Kurs i Sandeid Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med kommunale […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Stord

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Stord og Fitjar demensforening, Stord kommune, Fitjar kommune og Seksjon for […]

Les mer

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom, Odda

Læring- og meistringsteamet i FOUSAM inviterer i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse/ Ullensvang helselag, Odda kommune, Ullensvang Herad og Seksjon […]

Les mer

FOUSAM på brukerturné

Samlinger for brukerorganisasjonene på Stord, i Odda og Haugesund Samhandling handler blant annet om å skape møtesteder. Det var et […]

Les mer

«Utrolig lærerik og interessant prosjektledersamling»

«Å være prosjektleder kan være ensomt. Nyttig å dele med andre og godt å treffe andre i samme situasjon.» «Vil […]

Les mer

Stor interesse for fagdag om ernæring hos eldre

Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og ernæring for eldre, […]

Les mer

Familieambulatoriet inviterer til FAS-/FASD-seminar

Familieambulatoriet i Helse Fonna inviterer til seminar Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med […]

Les mer

Prosjektworkshop om recovery og brukertilsettinger

FOUSAM har fått midler fra Norges Forskningsråd til et forprosjekt der en skal jobbe med idéen å etablere et «recovery […]

Les mer

Fagdag om ernæring hos eldre

Mat for eldre Hvordan kan vi tilrettelegge for god, næringsrik mat for eldre? Hva er vanlige utfordringer rundt mat og […]

Les mer

Prosjektledersamling 2016

FOUSAM inviterer til samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere Målet med samlingen er å utveksle erfaringer og belyse tema og utfordringer […]

Les mer

Samlinger for brukerorganisasjoner – påmeldingsfristen nærmer seg

Hvordan kan brukerorganisasjonene samarbeide seg imellom? På hvilken måte kan fagfeltet samarbeide med brukerbevegelsen? Slike spørsmål er på dagsorden når […]

Les mer

Spennende seminar om implementering i helse- og omsorgssektoren

Torsdag 7. april 2016 får Høgskolen i Bergen besøk av den internasjonalt anerkjente forskeren Alison Kitson. Kitson holder et gratis […]

Les mer

Nærleik når det røyner på

Tysnes kommune har no etablert øyeblikkelig hjelp døgntilbod for sine innbyggjarar. Tilbodet vil gje pasientar med avklart helsetilstand, men som […]

Les mer

Spennende fagdag om «Kreft og seksualitet»

1. mars 2016 inviterte Faglig nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Fonna i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund og […]

Les mer

Interessante videreutdanninger innen eldreomsorg

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr tre enkeltemner innen eldreomsorg til høsten. Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner Eldre og demensomsorg Eldre […]

Les mer

Samlinger for brukerorganisasjoner

I samarbeid med læring- og mestringsnettverket inviterer FOUSAM representanter fra brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger. Tid og sted Rehabiliteringssenteret […]

Les mer

Fagdag for nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna inviterer i samarbeid med Høgskulen Stord/Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem […]

Les mer

Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering – en integrert del av kommunen sitt arbeid

Sammen med Pårørendesenteret, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, KS og Universitetet i Stavanger, inviterer Fylkesmannen i Rogaland til spennende konferanse […]

Les mer

Arrangerte fagdager før oppstart av kommunalt ØH-døgntilbud i Tysvær

For å sikre kunnskapsoverføring og kompetanseheving i forbindelse med innføring av kommunale øyeblikkelig hjelp-senger har FOUSAM nettopp arrangert en todagers […]

Les mer

Kurs i Helsepedagogikk

Korleis kan vi fremje helse og meistring? Kva skal til for at kunnskap blir til nytte? Korleis kan vi spele […]

Les mer

Referat fra møte i tuberkulosenettverk

Tuberkulosenettverket ble startet i oktober 2014, og har så langt hatt møter med et halvt års mellomrom. Siste møte ble […]

Les mer

FOUSAM på nasjonal konferanse «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum»

FOUSAM deltok med postere og faginnlegg på den nasjonale konferansen «Friskliv, Læring og Mestring – med brukerne i sentrum» som […]

Les mer

Godt oppmøte på Topplederforum 2015

Fokus på pasientens helsetjeneste Det var godt oppmøte da Samhandlingsutvalget inviterte til Topplederforum 12. november 2015 i Haugesund. 15 kommuner […]

Les mer

Arrangement og videreutdanninger ved HSH

Denne måneden har Høgskolen Stord/Haugesund følgende arrangement som er relevante for helsefag: Jeg finner meg selv i møte med deg […]

Les mer

Brobygging mellom forskning og praksis

Glimt fra Forskningskonferansen 2015 21. oktober 2015 arrangerte FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse. Tema denne gangen var «Brobygging […]

Les mer

Toppleiarforum

Velkommen til Scandic Maritim hotell i Haugesund torsdag, 12. november 2015, kl. 9:30-14:30. Invitert er representantar frå den øvste politiske […]

Les mer

Pårørande ein ressurs – for kven?

Læring- og meistringsteamet/FOUSAM inviterer til fagdag om vaksne pårørande sin situasjon og behov. Korleis gi gode tilbod? Målgruppe er helsepersonell […]

Les mer

Påmelding til Forskningskonferansen 2015

Brobygging mellom forskning og praksis 21. oktober 2015 arrangerer FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus […]

Les mer

Referat frå samarbeidsmøte om kommunale ØHD-plassar

Alle kommunar skal frå 2016 sørgje for tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar med behov […]

Les mer

Fokus på samarbeid mellom sjukehus og kommunar

Samhandlingsseminar i Odda Onsdag 10. juni 2015 var representantar frå Odda sjukehus, Helse Fonna og kommunane i Hardanger, samla på […]

Les mer

Opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO)

Se barnet snakker til deg FOUSAM-prosjektet Familieambulatoriet inviterer i samarbeid med BUP Haugesund, Helse Fonna HF til opplæring i NBO. […]

Les mer

Sped- og småbarnsdagane 2015

Dei viktige små og dei nære vaksne Velkommen til Sped- og småbarnsdagane 2015. Målgruppe Helsesøstrer, jordmødrer,  barnehagar, pedagogar, fastlegar, personell […]

Les mer

Delte erfaringer om øyeblikkelig hjelp

FOUSAM’s erfaringskonferanse 2015 Samhandling om pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (ø.hj) var hovedtema for årets erfaringskonferanse som ble arrangert 19. […]

Les mer
Page 1 of 212

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.