Prosjektworkshop om recovery og brukertilsettinger

prosjekt_recovery_college

FOUSAM har fått midler fra Norges Forskningsråd til et forprosjekt der en skal jobbe med idéen å etablere et «recovery college» i Helse Fonna-regionen. I forprosjektet skal en etablere samarbeidskonstellasjoner og konkretisere prosjektidéen med tanke på en søknad til HELSEVEL-programmet til høsten. Les mer om forprosjektet her.

Vil du være med å utvikle denne forskningssøknaden som har temaet «Utvikle utdanningsopplegg som støtter recovery-prosesser og gir personer med egenerfaring arbeidserfaring»?

FOUSAM inviterer til workshop der vi ønsker å finne deltakere fra kommuner og brukere som vil være med i forprosjektet. Det blir informasjon om prosjektet, utveksling av idéer mellom fagfolk, brukere og ledere av kommunale tjenester.

Målgruppe
Ledere, helsepersonell og brukere av Distriktpsykiatriske senter (DPS), NAV, Psykisk helse-rustjeneste, bofelleskap og andre som arbeider med personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Brukerorganisasjoner er spesielt invitert for å ha brukerstemmen forankret gjennom hele prosjektutviklingen.

Tid og sted
Mandag 13. juni 2016, kl. 10.00–14.00, i Høgskolen Stord/Haugesund sine (nye) lokaler i Sørhauggate 100 i Haugesund. Det vil bli servert lunsj.

Informasjon og påmelding
For mer informasjon ta kontakt med Kristin Ådnøy Eriksen (kristin.eriksen@hsh.no) eller Sigrid Bøthun (sigrid.bothun@helse-fonna.no).
Påmelding innen 8. juni 2016 til www.hsh.no/arr/index.php?id=0000002679.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.