Videreutdanning i eldre, demens og alderspsykiatri

Høgskolen på Vestlandet tilbyr videreutdanning på deltid i eldre, demens og alderspsykiatri på 15 studiepoeng. Videreutdanningen er for deg som arbeider med eldreomsorg.

Emnet gir omfattende kunnskap om demens og alderspsykiatri; herunder patofysiologi, symptomer, diagnostisering, behandlingsprinsipper og miljøtiltak som bygger på personsentrert omsorg. Tverrfaglig samarbeid og pårørendeperspektivet samt etiske og juridiske problemstillinger inngår. Den nye retningslinjen for demens legger grunnlaget for mye av undervisningen.

Studiet starter høsten 2018 og har varighet på ett semester.

→ flyer

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.