«Utrolig lærerik og interessant prosjektledersamling»

«Å være prosjektleder kan være ensomt. Nyttig å dele med andre og godt å treffe andre i samme situasjon.»
«Vil bare takke for en utrolig lærerik og interessant prosjektledersamling.»

Tilbakemeldingene var positive etter FOUSAM sin halvdagssamling for prosjektledere 23. mai 2016. Elleve engasjerte deltakere fikk påfyll for sin prosjekthverdag og møtte andre prosjektledere som kom fra både foretak, kommuner og høgskole.

Utfordringer og spørsmål var meldt inn på forhånd og formet tema for samlingen: «Hvordan få alle ansatte med på laget?», «Hvordan unngå prosjektkirkegården» og «Hvordan få til gode endringsprosesser til tross for begrensa midler?» Her ble det delt og drøfta mange nyttige erfaringer og tips som til slutt ble oppsummert i lys av hva forskningen sier.

20160523_prosjektledersamling_detakere
Fornøyde deltakere på prosjektledersamlingen.

Deltakerne fikk utfordringen om å presentere prosjektet sitt på en «kreativ måte». Dette tok de på strak arm og resulterte i en informativ og spennende collage som viste viktige prosjekt med mål om bedre helsetjeneste for pasient/bruker. Det foregår mye godt utviklingsarbeid i Helse Fonna-regionen og det å vite om hverandre har verdi i seg selv for å kunne se muligheter for samarbeid.

Ansvarlige for gjennomføring av samlingen var erfaringskonsulent og rådgivere i FOUSAM.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.