Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi handler om effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen. Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr nå en tverrfaglig videreutdanning innen omsorgsteknologi.

HSH_EVU_omsorgsteknologi

Studieprogrammet inneholder 2 emner som hver er på 15 studiepoeng. Det første emnet starter høsten 2016 og det andre emnet starter våren 2017. Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen ved semesterslutt.

Søknadsfrist er 20. august 2016.

→ informasjonsbrosjyre

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.