Tverrfaglig emnekurs i kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten

Alderspsykiatrisk avdeling og Lærings og Meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna arrangerer i samarbeid med Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, tverrfaglig kurs om kartlegging og utredning av demens i kommunehelsetjenesten samt tvangsbruk ved demens. Kurset er rettet mot sykehjemsleger, fastleger og helsepersonell som arbeider i kommunehelsetjenesten.

Tid og sted

  • Onsdag 11. og torsdag 12. november 2015, kl. 09.00-16.00
  • Scandic Maritim Hotel Haugesund

Godkjenning
Emnekurset søkes godkjent med 15 timer for legers etterutdanning i allmennmedisin og geriatri, psykiatri, klinisk psykologi og nevropsykologi, samt spesialitetene i ergoterapi og klinisk sykepleie.

Pris
Kr. 1500, inkludert lunsj for begge kursdager.

→ påmelding og → program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.