Treff meg! Med fokus på det gode møtet med ungdom!

I oktober 2017 arrangerte FOUSAM i samarbeid med nettverk for læring og mestring i Helse Fonna-regionen og fagnettverk barn og unge, to dagers kurs for helsepersonell som arbeider med ungdom. Kurset hadde fokus på ulike elementer i samspillet mellom helsepersonell og ungdom, og hvordan helsearbeideren kan bidra til å øke mestringsevne hos den unge.

Dag 1 kom ungdomsrådet i Haugesund og fortalte hvilke faktorer de mener er viktig i relasjonen mellom ungdom og en hjelper og presenterte funn fra Ung Data. Det at ungdommene selv fortalte om hvilke behov de hadde, var nyttig for tilhørerne.

Videre hadde Sissel Øritsland, barnepsykiater ved BUP Haugesund, foredrag om hjernens utvikling i ungdomsalder, viktigheten ved et godt foreldresamarbeid og hvordan hjelpe ungdommen til gode overganger mellom det å være barn til å bli voksen.

På slutten av dag 1 fikk vi en innføring av ulike kommunikasjonsverktøy man kan benytte seg av i møtet med ungdom. Anders Grindahl fra Frisklivssentralen Stord, ga oss en god innføring i hvordan benytte seg av MI (motiverende intervju) i møte med ungdom. Else-Helen Stokkvik fortalte om kurs i depresjonsmestring for ungdom (DU-kurs), noe de benytter i Haugesund kommune. Nancy Helgesen fra Sveio viste hvordan verktøyet «psykologisk førstehjelp» kan benyttes fra førskole til ungdomstrinnet for å lære barn og unge selvhjelps-teknikker for å forstå tanker og følelser.

20171019_helsepedagogikk_ungdom

Dag 2 foreleste Linda R. Kvalvik fra RVTS om samtaler med ungdom; Hvordan stille de rette spørsmålene som får ungdommen til å åpne seg? Hvilke barrierer kan man møte på i samtalen? Hva må til for å etablere god kontakt? Deltagerne fikk en engasjert forelesning og fikk prøve seg i rollespill.

Etter lunsj fikk vi møte det nyetablerte ungdomsrådet i Helse Fonna og høre noen av deres tanker om hvordan nå de unge og gjøre helsetjenestene bedre for dem. Haugesund kommune, ved Helen Hanssen presenterte Haugesund kommune og frisklivssentralen sitt gruppetilbud «Frisk og sterk» til ungdom. Tilbudet går over et år og deltagerne blir også fulgt videre etter kurset.

Disse to dagene bygger på Nasjonalt kompetansesenter innen læring og mestring (NK LMH) sitt kompetansehevingsprogram Treff meg. I tillegg har de laget en håndbok for gjennomføring av gruppebasert lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre. Denne kan lastes ned fra www.mestring.no.

Det har vært to innholdsrike dager med mye nyttig påfyll.

For arbeidsgruppa
Henriette S. Lindanger og Sølvi Heimestøl

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.