Toppleiarforum

Velkommen til Scandic Maritim hotell i Haugesund torsdag, 12. november 2015, kl. 9:30-14:30.

Invitert er representantar frå den øvste politiske og administrative leiinga i kommunar og helseføretak, HSH, Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland, KS, brukarrepresentantar og tillitsvalde.

Sjå programmet for meir informasjon.

Påmelding innan 5. november 2015. Meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.