Temakveld «Engstelege barn»

20161122_temakveld_engstelege_barn

Korleis kan du som forelder forstå og hjelpe barnet ditt når det vegrar seg i kvardagen? Kva vil vera hjelpsom og ikkje-hjelpsom foreldreatferd og kva tid er det behov for meir hjelp?

BUP Stord inviterer i samarbeid med Frisklivs- og mestringssenteret Odda og Ullensvang til temakveld «Engstelege barn».

Tid og stad
Tysdag 22. november 2016, kl. 18.00–20.00, Litteraturhuset i Odda
Temakvelden er gratis. Alle er velkomne.

Om føredragshaldaren
Anita Skibenes Johnsen er utdanna barnevernspedagog og har arbeida ved Barne- og ungdomspsykisk, BUP på Stord dei siste 12 åra. Ho er sertifisert i foreldrerettleiingsprogrammet PMTO, og sertifisert Friends-instruktør. Friends er eit program som er retta mot barn og ungdom med ulike former for angst og ein kan fylgje programmet gruppevis eller individuelt.

→ invitasjon

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.