Temadag med fokus på barn/unge og livet

20170906_temadag_barn_som_pårørende

Hvem tar vare på meg?

Temadagen vil ha fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet. Trygge voksne kan gjøre en vesentlig forskjell i barn og unges liv, og styrke deres mestring og tilpassing. Målgruppe for temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell, helsesøstre, trenere og andre med interesse for barn og ungdom.

Tid og sted
Onsdag 20. september 2017, kl. 09:00–15.00, Høgskolen på Vestlandet, Haugesund

Informasjon og påmelding
Påmeldingsavgift kr. 200,-. Det blir enkel servering i lunsjen.
Påmelding innen 8. september 2017 via kurskalender på intranett for ansatte i Haugesund kommune. For nærmere informasjon se programmet.
Lurer du på noe ta kontakt med Unni Birkeland, tlf. 52 74 32 42 eller på e-post unni.birkeland@haugesund.kommune.no.

→ program

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.