Symposium «Person-centredness – the state of science and research»

Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES) inviteres til symposiet «Person-centredness – the state of science and research». Velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge, kampus Drammen, 11.-12. oktober 2016.

Program og påmelding her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.