Styringsgruppa for FoU-enheten ble avviklet

Da Helsetorgmodellen avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2013, ble Styringsgruppa for FoU-enheten avviklet. Fra 1. januar 2014 går FoU-enheten over i drift og Samhandlingsutvalget overtar rollen som styringsgruppe.

For å markere dette skiftet inviterte Styringsgruppa tidligere og nåværende styringsgruppemedlemmer, FoU-rådgivere samt FoU-medarbeidere til en felles avslutningsmiddag i Haugesund.

Her er bilder fra avslutningsmiddagen den 20. desember 2013.

styringsgruppa_avslutningsfesten

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.