Stort engasjement på fagdag innan svangerskaps- og barselomsorg

20180312_fagdag_svangerskaps_barselomsorg

Det var stort engasjement hos nærare 50 deltakarar på fagdagen den 12. mars, som var i regi av ei arbeidsgruppe nedsett av fagnettverk barn og unge. Her var samla både helsesøstre, jordmødre og barnepleiarar frå føretak og kommune, med felles ønskje om fagleg påfyll. Tema for dagen var amming og tungebåndsproblematikk og det psykologiske svangerskapet.

Evalueringa viser at alle var fornøgde eller svært fornøgde med dagen. Kommentarar frå evalueringa som «den beste fagdagen eg har vore på» og «all ny kunnskap eg har fått i dag er lett å omsette i arbeidskvardagen min», viser at gjennomføring av dagen var god og hadde relevante tema.

Les meir om arbeidsgruppe barselomsorg.
Les meir om fagnettverk barn og unge.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.