Spennende seminar om implementering i helse- og omsorgssektoren

Torsdag 7. april 2016 får Høgskolen i Bergen besøk av den internasjonalt anerkjente forskeren Alison Kitson. Kitson holder et gratis halvdagsseminar om implementering i helse- og omsorgssektoren. Tittelen på seminaret er «Implementing evidence-based practice in health care».

Alison Kitson er en internasjonalt anerkjent implementeringsforsker og sykepleieleder. For tiden er hun dekan ved University of Adelaide i Australia og jobber i tillegg som professor II ved Green Templeton College ved universitet i Oxford.

Hennes innovative arbeid med å utvikle strategier for å omdanne forskningsbasert kunnskap til virksom praksis, har bidratt til å endre synet på implementering.

Les mer om seminaret og meld deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.