Spennende kursdager om migrasjon og helse

1. og 2. desember 2016 arrangerte FOUSAM og Helse Fonna i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) et to dagers seminar om migrasjonshelse. Seminaret fant sted i Tysværtunet og det ble laget to kurspakker, en utvidet kurspakke på 15 timer for leger som ble godkjent som emnekurs i Den norske legeforening, og en kurspakke på 12 timer godkjent av Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.

Etter det vi kjenner til, hadde det ikke vært noe særlig fokus på dette viktige temaet tidligere i vårt område. Deltagerne på seminaret kom fra kommune og spesialisthelsetjenesten, NAV, asylmottak, barnevern, barnehage og skole. Det var til sammen 110 påmeldte til kurset.

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse, NAKMI, hadde innlegg begge dager. Første dag fikk vi høre historien til Laila Jama, en flyktningkvinne fra Somalia. Kari Vik Stuhaug fra Lærings- og mestringssenteret hadde forberedt og gjennomførte et intervju med henne. Siste del av dagen var satt av til kommuneoverlege og smittevernlege som snakket om sykdommer og erfaringer fra smittevernarbeid.

Andre dag startet med kommuneoverlege i Bømlo som fortalte om deres erfaring fra arbeid og organisering i forhold til asylmottak. Denne dagen var det også et langt innlegg fra NAKMI hvor temaet var kommunikasjon/språkbarrierer og likeverdige helsetjenester samt barrierer i helsevesenet. Etter lunsj fikk vi et spennende foredrag om barn på flukt fra Aina Basielier Vaage som jobber som overlege ved Transkulturelt senter i Stavanger.

Trude Nonaas, Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.