Spennende fagdag om «Kreft og seksualitet»

fagdag_nettverk_kreftomsorg_lindrande_behandling

1. mars 2016 inviterte Faglig nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Fonna i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene til årlig fagdag. Tema denne gangen var «Kreft og seksualitet». Rund 100 deltakere var samlet i Tabernaklet i Haugesund for å høre mer bl.a. om konsekvenser av kreftbehandling i forhold til seksualitet og kommunikasjonsferdigheter til å kunne invitere til samtale om kreft og seksualitet.

Dagen startet med kunstnerisk innslag av sykehusprest Arnfred Lunde. Seksjonsoverlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest Dagny Faksvåg Haugen innledet dagen med å gå igjennom årlig rapportering i nettverket. Samhandlingskoordinator i Helse Fonna Sølvi Torvestad orienterte om ny rutine for hospitering i Helse Fonna-området.

Fagdagens hovedtema var kreftsykdom og seksualitet. Klaus Oddenes, seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon på Haugesund sykehus hadde forelesing om anatomi og fysiologi – konsekvenser av kreftbehandling i forhold til seksualitet. Anne A. Susort, uroterapeut ved urologisk seksjon i kirurgisk avdeling på Haugesund sykehus foreleste om erektil dysfunksjon i forbindelse med kreftbehandling. Foredraget hennes het: «Framleis mann?». Lise Amundsen, spesialfysioterapeut i palliativt team ved Haukeland universitetssjukehus foreleste om kropp, sykdom og seksualitet. Hun snakket om refleksjoner og erfaringer ut fra perspektivet pasient – fysioterapeut. Solveig Fridheim Torp, kreftsykepleier og sexolog ved Kreftomsorg Rogaland hadde temaet kreft og seksualitet – ansvar, samtale og kommunikasjon.

Før deltakerne ble delt inn i grupper og fikk caseoppgaver, fortalte brukerkonsulent Per Johan om sine erfaringer som kreftpasient, en sterk historie.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.