Sped- og småbarnsdagane 2015

Dei viktige små og dei nære vaksne

Velkommen til Sped- og småbarnsdagane 2015.

sped_og_smabarnsdagane_2015

Målgruppe
Helsesøstrer, jordmødrer,  barnehagar, pedagogar, fastlegar, personell ved fødeklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, familiekontor, PPT, barnevern, psykologar og andre som arbeider med barn og familiar.

Praktisk informasjon

  • Tid: 12. og 13. november
  • Stad:  Stord hotell
  • Pris: 1540 kr inkludert mat begge dagar
  • Det er bindande  påmelding og ein betaler når en melder seg på, vi sender ikkje ut faktura.

Informasjon og påmelding finner du her.

Spørsmål?
Ring BUP Stord, telefon 53491220 og spør etter Arnhild Vad eller ta kontakt på e-post: arnhild.aas.vad@helse-fonna.no

Godkjenning
Kurset er søkt godkjent av NSF, NPF og Dnlf (allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og voksen psykiatri) i høve til spesialisering/fagleg ajourføring.

Arrangør
Samarbeidsgruppa for sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Sunnhordland interkommunale barnevernsteneste, Odda kommune,  Barne- og familietjenesten i Bømlo kommune,  BUP Stord og BUP Haugesund.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.