Sped- og småbarnsdagane 2014

 «Å vere den vaksne og sjå dei små»

Samarbeidsgruppa for sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Haugesund barnevernstjeneste, Helsestasjonen i Stord kommune, Barne- og familietjenesten i Bømlo kommune, BUP Stord og BUP Haugesund inviterer til Sped- og småbarnsdagane 2014.

Målgruppa er helsesøstrer, jordmødrer, kommunelegar, personell ved fødeklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, familiekontor, PPT, barnevern, barnehagar, pedagogar, psykologar og andre som arbeider med barn og familiar.

  • Tid: 6. og 7. november 2014
  • Stad: Scandic Haugesund

Last ned programmet for meir informasjon.

Påmelding innan 15. september 2014. Meld deg på her.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.