Samlinger for brukerorganisasjoner

samling_brukerorganisasjoner

I samarbeid med læring- og mestringsnettverket inviterer FOUSAM representanter fra brukerorganisasjonene i distriktet vårt til samlinger.

Tid og sted

  • Rehabiliteringssenteret på Stord onsdag 13. april
  • Sykehuset i Odda onsdag 20. april
  • Bjørgene Utviklingssenter i Haugesund onsdag 27. april

Samlingene starter med litt mat kl. 15.30 og vi vil holde på til kl. 18.30.

Tema
Aktuelle tema som vil bli tatt opp er informasjon om brukerbanken som er under utvikling. Vi vil bli kjent med erfaringskonsulenten i FOUSAM og hennes arbeidsoppgaver og det presenteres et lokalt frisklivstilbud med fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner. Deretter blir det gruppearbeid der målet er å diskutere hvordan organisasjonene/foreningene kan bidra med erfaringskunnskap.
I tillegg til selve informasjonen som blir gitt, er må let at brukerorganisasjonene denne dagen skal bli kjent med hverandres tilbud, bygge nettverk og utveksle erfaringer. Målet er også at brukerbevegelsen og fagfeltet skal knyttes tettere sammen.

Påmelding
Frist for påmelding: torsdag 31. mars 2016. Du kan melde deg på her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.